Ekonomi

IMF VE ILO'DAN GELİŞMİŞ ÜLKELERE ÇAĞRI WASHINGTON (A.A)

04 Eylül 2010 17:58

-IMF VE ILO'DAN GELİŞMİŞ ÜLKELERE ÇAĞRI WASHINGTON (A.A) - 04.09.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yayımladıkları raporla, küresel toparlanmaya engel olacağı endişesiyle gelişmiş ülkelere 2011 yılından önce bütçe harcamalarını azaltmama çağrısında bulundu. IMF ve ILO'nun eylül ayı ortasında Oslo'da düzenleyecekleri ortak konferans öncesinde yayımladıkları raporda, genel bir strateji olarak gelişmiş ülkelerin önümüzdeki yıldan önce bütçe harcamalarında kesinti yapmamaları gerektiğine işaret edilerek, bu tarihten önce yapılacak bir kesintinin küresel ekonomik toparlanmayı zayıflatacağı vurgulandı. Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin, geçen aylarda bütçe harcamalarında kesinti yaptığı hatırlatılan raporda, Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1'i oranında kamu harcamalarında yapılacak bir kesintinin yatırımlarda ve iç tüketimde yüzde 1 oranında bir azalmaya ve işsizlik oranında ise 0,3 puanlık bir artışa neden olacağı belirtildi. Hükümetlerin kriz döneminde uygulamaya koydukları bazı istihdam yardımlarını kaldırmaları gerektiği vurgulanan raporda, söz konusu yardımların toparlanma sürecinde ekonomilere pahalıya patladığı ifade edildi. IMF ve ILO tarafından 13 Eylül'de Oslo'da düzenlenecek ortak konferansta, yeterli istihdam oluşturarak, sürdürülebilir büyümeyi sağlamanın yolları tartışılacak.