Ekonomi

IMF ekonomik görünüm raporunu açıkladı: İyileşme zayıflıyor

2012 Dünya Ekonomik Görünüm raporunu açıklayan IMF, ekonomik durumun daha da kötüleşmesi riskinin oldukça yüksek olduğunu belirtti

09 Ekim 2012 13:05

Uluslararası Para Fonu (IMF) devlet politikalarının yeterince güven oluşturamaması nedeniyle küresel ekonomik iyileşmenin zayıfladığını söyledi.

Kurum, Temmuz ayı küresel büyüme tahminini yüzde 3.9'dan yüzde 3.6'ya çekerken, yıllık küresel büyüme tahminini ise yüzde 3.5'ten yüzde 3.3'e çekti.

Gelişmiş ekonomilerde üretimin durağan olmasının beklendiğini belirten IMF, gelişmekte olan ülkelerde durumun görece daha olumlu olduğunu söyledi. Ancak, gelişmiş ülkelerin yanısıra, gelişmekte olan ülkelerin büyüme tahminlerini de aşağı çekti.

Ekonomik durumun düzelmesinin Avrupa'da ve ABD'de alınan önlemlere bağlı olduğunu belirten kurum, euro Bölgesi'nin sorunlu ekonomilerini ve bankalarını kurtarmaya yönelik yeni sabit Avrupa İstikarar Mekanizması'nın önemini vurguladı.

Euro bölgesinde vergi ve harcama politikalarının daha fazla entegre edilmesinin gerektiğini belirten IMF, bankacılık birliği ile ilgili adımların da bir an önce atılması gerektiğini söyledi.

"Avrupa İstikrar Mekanizması bankacılık sistemlerine müdahale etmeli ve gerçek anlamda bir ekonomik ve mali birliğin sağlanması için çalışan ulusal liderlere destek sunmalı".

Lüksemburg Başbakanı ve yeni kurulan sabit fonun başkanı Jean-Claude Juncker'ın "mali birliğin geleceğini şekillendirecek tarihi bir adım" olarak nitelediği Avrupa İstikrar Mekanizması, 2014 yılına kadar 500 milyar euro dolayında kredi kapasitesine sahip olacak.

Fon, hükümetlere doğrudan borç verebilmenin yanısıra, İtalya ve İspanya gibi borç yükünün fazla olduğu ülkelerin borçlanma maliyetini azaltmayı sağlayacak devlet tahvilleri alımını da gerçekleştirebilecek. "Kronik hane borç yükü"nü rahatlatmaya yönelik önlemlerle sorunun büyüklüğünün azımsandığını belirten IMF, "finans kurumlarını ve piyasaları düzenlemek için alınan önlemlerin de yarım yamalak" olduğunu söyledi.

Kurum, bankaların sermaye bazlarını artrıma konusunda atılan adımların başarılı olduğunu belirtirken, finans piyasalarında "aşırı risk alma" sorunu ile ilgili yeterince önlem alınmadığını söyledi. "Gelişmiş ekonomilerde işsizliği azaltacak oranda bir büyümenin yaşanmadığını" belirten kurum, uzun dönemli işsizlik sorunu ile ilgili de daha fazla önlem alınması gerektiğini kaydetti.

IMF'nin Cuma günü açıkladığı rakamlara göre ABD'de işsizlik oranı % 7.8'e düştü. Bu 2009 yılı Ocak ayından bu yana en düşük oran, ancak 20 yıl önce ile karşılaştırınca oldukça yüksek. Euro bölgesindeki işsizlik oranları ise yüzde 11.4 ile rekor düzeyde kalmaya devam etti. İspanya ve Yunanistan'da işgücünün yüzde 25'i işsiz. (BBC Türkçe)