Sağlık

İlaç şirketleri ile doktorlar arasındaki hediye dönemi kalkıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan yeni yönetmelikle 'hediye' karşılığında reçete yazdıran sistemin kaldırılması hedefleniyor

21 Ekim 2012 12:27

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan yeni yönetmelikle ilaç şirketleri ve doktorlar arasındaki hediye dönemi kapanıyor. Söz konusu yönetmelikle artık "hediye" karşılığında reçete yazdıran sistemin kaldırılması hedefleniyor.

Bakanlık, doktorlara plazma TV, motosiklet ve yurtdışında tatil gibi imkânlar sunulmasının önüne geçmeyi, işleyen sistemi kırmayı amaçladıklarını duyurdu.

sabah.com.tr'de yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan, "Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile doktorlar ile ilaç firmaları ve mümessiller arasındaki ilişkiler yeniden tanımlandı. Yeni yönetmelik "10 emir"den meydana geliyor.

Söz konusu maddeler ilaç firmasının temsilcisinden nakdi ve ayni avantaj sağlamanın yanında kongre, yol ve konaklama ücretlerinde de bir takım sınırlamaları içeriyor.

Parayla olmaz

Tıbbi ürünlerin doktor ve eczacıya tanıtımı yapılırken herhangi bir nakdî veya ayni avantaj teklif dahi edilemeyecek. Sağlık çalışanları tanıtım sırasında herhangi bir teşviki kabul veya talep edemeyecek.

Şeffaf destek

Sağlık çalışanları, ilaç firmalarından aldıkları her türlü desteği bilimsel makalenin sonunda veya sunum yapıyorsa başında beyan etmek zorunda olacak.

Bağışlar kamuya

İlaç firmaları, belirli şartlarda kamuya ait sağlık kurum veya kuruluşlarına, ilgili idari birimden önceden izin alarak bağışta bulunabilecek. Ancak firmanın ismi öne çıkmayacak.

5 yıldızlı kongrelere sınırlama

İlaç tanıtımına ilişkin eğitsel kongre, sempozyum ve her türlü toplantı amacı dışında kullanılamayacak. İlaç firmaları, bu faaliyetlere katılan sağlık personeli ve doktorların ulaşım ve konaklama masraflarını doğrudan ya da dolaylı karşılayamayacak. Bir doktor aynı yıl içinde en fazla üç kere bu tür toplantılara katılabilecek.

Akılcı ilaç şartı

Bir yıl içinde ilaç firmalarının düzenlediği veya katkıda bulunduğu 6 saati aşan toplantıların en az yüzde 60'ında akılcı ilaç kullanımı konusunda oturum düzenlenecek. İçerik bakanlıkça onaylanacak.

23.5 tl sınırı

İlaç firmalarının mümessiller aracılığıyla doktorlara gönderdiği ürünle ilgili hatırlatıcı ziyaret malzemelerinin parasal değeri de 23.5 lirayı aşamayacak.

Numuneye kısıtlama

Bir tıbbi ürün için piyasaya çıkış tarihinden itibaren ilk yıl, yıllık satışın yüzde 5'i oranında bedelsiz ürün dağıtılabilecek.

Hastaneye giriş yasak

Ürün tanıtım elemanları (ilaç mümessilleri) çalışma saatlerinde kamuya ait sağlık kuruluşlarının acil servisleri ve polikliniklerde ürün tanıtımı yapamayacak.

Uymayana ceza

İlaç firmaları tarafından düzenlenecek kongre, sempozyum, seminer ve benzeri toplantılar bakanlığa bildirilecek. Kurallara aykırı davranan ilaç firmaları uyarılacak veya tanıtım hakkı elinden alınacak.

Mümesile sertifika

İlaç mümessilleri 2015'ten itibaren bakanlıkça uygun bulunmuş hizmet içi eğitime tabi tutulacak ve bakanlık tarafından verilen yeterlilik belgesi alacak. 2015'ten itibaren bu belgeye sahip olmayan mümessiller, ilaç şirketlerinde çalıştırılamayacak.