Yaşam

İki kız çocuğuna tecavüz edene 102 yıl hapis

Yargıtay, yardım bahanesiyle gittiği okuldan kaçırdığı iki kız çocuğuna tecavüz eden sanığa verilen 102 yıl hapis cezanın onanmasını istedi.

28 Aralık 2008 02:00

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, fakir öğrencilere yardım etmek amacıyla okula gidip iki kız çocuğunu kaçırarak evine hapsedip günlerce tecavüz eden sanık hakkında verilen 102 yıl hapis cezanın onanması yönünde tebliğname yazdı. Tebliğnameyi yazan Cumhuriyet Savcısı Mastafa Ernalbant, çocuklara tecavüz eden sapığın en üst ceza sınırından mahkumiyetinin onanmasını istedi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iki kız çocuğuna tecavüz eden adam hakkında üst sınırdan ceza vererek 102 yıl hapis cezasına mahkum etti.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Danışman’ın imzasını taşıyan bu karar, Türkiye’de tecavüz suçundan verilen en ağır hapis cezası oldu. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’nın, onama yönünde bildirdiği görüş Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından da onanırsa, karar kesinleşmiş olacak.
Kararı veren Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Danışman, her çocuk için tecavüz suçundan 60 yıl ve kaçırarak özgürlüklerinden mahrum ettiği için de 42 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme Başkanı Danışman, bu kararla tecavüz suçunu işleyen sanıkları ’ibret’ olacak şekilde mahkum etmiş oldu.

6 Ekim 2005 tarihinde Ankara Keçiören de okullara gidip kendini UNİCEF görevlisi olarak tanıtan Garip Musa Aras adlı kişi, giyim yardımında bulunacağını vaad ederek okul görevlilerinden fakir öğrencileri kendisine göstermelerini istedi. İki öğrenciyi yardım yapacağı bahanesiyle okuldan alan Aras, farklı tarihlerde kaçırdığı yaşları 12 ve 13 olan iki kız çocuğunu yaşadığı gecekonduda alıkoyarak günlerce tecavüz etti.

Küçük kızların acısına büyük ceza

Kız çocuklarına zorla, günlerce tecavüz eden Aras’a mahkeme heyeti tarihi bir ceza verdi. Aras’a “zorla ırza geçmekö suçunu düzenleyen 103/2. maddesinden ceza verildi. Bu madde; 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor. Mahkeme de üst sınır olan 15 yılı uyguladı. Eylemin birden fazla tekrarlanması nedeniyle bu kez “zincirleme suçö başlıklı TCK’nın 43. maddesi de uygulandı ve ceza 1/3 oranında artırılarak, 20 yıla çıkarıldı. Bu ceza da suçun küçük bir çocuğa karşı cebir ve şiddetle işlendiği gerekçesiyle TCK 103/4. maddesine istinaden yarı oranında artırılıp 30 yıla çıkarıldı. İki kıza tecavüz ettiği için de sanık 60 yıl hapis cezası almış oldu.

Mahkeme, aynı zamanda, küçük kızları özgürlüklerinden alıkoyma suçundan da Aras’a ceza verdi. TCK’nın 109/2. maddesinden 7 yıl hapis cezasına hükmedildi. Bu maddenin alt sınırı 2, üst sınırı ise 7 yıl hapis cezasını düzenliyor. Ayrıca bu suçun çocuğa karşı ve cinsel amaçla işlenmesi nedeniyle aynı maddenin "f" bendi uyarınca ceza bir katı oranında artırılarak 14 yıla yükseltildi. Ardından da aynı maddenin 5. fıkrasını da uygulayan mahkeme, cezayı yarı oranında artırıp 21 yıla çıkardı. İki kız çocuğuna karşı bu suç işlendiği için ceza 42 yıla çıktı. Böylece Aras, toplam 102 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ’onama’ görüşlü tebliğnamesine Yargıtay 5. Ceza Dairesi bakacak. Daire, Mahkeme’nin verdiği bu kararı onarsa, ilk kez bir sanık tecavüz suçundan 102 yıl hapis cezasına çarptırılmış olacak.

ETİKETLER

haber