Gündem

İhsanoğlu KA.DER üyeleriyle bir araya geldi

KA.DER üyeleriyle bir araya gelen İhsanoğlu, 'Kadınlar toplumun yarısı olduğuna göre buna uygun ölçüde hayatta daha aktif olmalarını istediklerini' belirtti

18 Temmuz 2014 00:06

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, kadınlar toplumun yarısı olduğuna göre, buna uygun ölçüde hayatta daha aktif olmalarını istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, kadınlar toplumun yarısı olduğuna göre, buna uygun ölçüde hayatta daha aktif olmalarını istediklerini belirterek, "Biz bunu yapmaya muktediriz. Yeter ki toplumun değişik kesimleri arasında ağır fikir alışverişleri hür, serbest ve saygılı bir şekilde olsun. Kimse kimseye karşı zıtlaşmasın, cepheleşme, ötekileştirme, tepeden bakma olmasın" dedi.

Balmumcu'daki bir otelde Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) üyeleriyle bir araya gelen İhsanoğlu, toplantının basına açık bölümünde, kadının toplumdaki yerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

İhsanoğlu, "Biz dünya bakışlarımızdan, hayat tecrübemizden kadınlarımızın ne kadar önemli rol oynadıklarının farkındayız. Tabii bu farkındalık, bu bilinç gerekli ölçüde hayata yansımıyor" dedi.

Bu konuda tarihi tecrübeye sahip olunduğunu dile getiren İhsanoğlu, şunları söyledi:

"Osmanlı döneminden başlayan kız eğitimi, kız mektepleri 60'larda, 70'lerde açıldı. Sonra kız öğretmen okulları açıldı. Sonra üniversite kurulduğu zaman kızlarımız üniversiteye alındı. Önce aynı okullarda, aynı salonlarda değil, farklı yerlerde okumaya başladık. Fakat Osmanlı Devleti'nin son senesinde kızlar ve erkekler aynı salonlarda, aynı dershanelerde ders görmeye başladılar. Edebiyat fakültesinde, hukuk fakültesinde, tıp fakültesinde, vesaire. O zaman kadınlarımız da bilim, sanat ve edebiyat hayatında çok önemli roller almaya başladılar. Halide Edip mesela..."

Cumhuriyet döneminde daha ileri noktaya gelindiğini vurgulayan İhsanoğlu, ilk kadın milletvekilinin ve bakanın seçildiğini, sonrasında da hakimler ve öğretim üyeleri arasında önemli mevkilere gelen kadınlar olduğunun altını çizdi.

Ekmeleddin İhsanoğlu, kadınlar toplumun yarısı olduğuna göre, buna uygun ölçüde hayatta daha aktif olmalarını istediklerini dile getirerek, "Biz bunu yapmaya muktediriz. Yeter ki toplumun değişik kesimleri arasında ağır fikir alışverişleri hür, serbest ve saygılı bir şekilde olsun. Kimse kimseye karşı zıtlaşmasın, cepheleşme, ötekileştirme, tepeden bakma olmasın. Nefret söylemi içinde bulunma gayretlerinden uzak olarak, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içerisinde sevgi, saygı, birlik ve dirlik tohumları ekerek, herkesi kucaklamakla başlasın bu iş" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı seçilirse, ilk olarak kadın meselesine daha büyük önem vereceğini açıklayan İhsanoğlu, bu konuda güçlü olmak için kadın konseyi oluşturacağını söyledi. 

Bu konuda KA.DER gibi farklı kadın kuruluşları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışacaklarını da kaydeden İhsanoğlu, bu konuda eşinden destek alacağına inandığını söyleyerek, "O, hayatım boyunca her konuda bana destek olmuştur. Özellikle de bu meselede" dedi.

Toplantının ardından basın mensuplarına bilgi veren İhsanoğlu, toplantıda birçok farklı konunun görüşüldüğünü dile getirdi.

Kadınların, toplumda ve kamu hayatında daha etkin olması açısından neler yapılabileceğinin konuşulduğunu dile getiren İhsanoğlu, kadınlar için gelecekte neler yapılması gerektiği hususunda birtakım somut tekliflerin iletildiğini ve bu talepleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İhsanoğlu, kadınların daha geniş bir yelpaze ve geniş bir platform içinde meselelerin ele alınmasını ve ilgilenilmesini istediğini belirterek, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, vakıflar ve devletin kurumlarındaki ilgili bürokratlardan oluşacak ve 'danışma meclisi' gibi çalışacak bir platform düşüncesi olduğunu aktardı.

Ekmeleddin İhsanoğlu ayrıca, toplantıda kadınlar tarafından kendisine iletilen maddelerin çoğunu memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Toplantının basına açık bölümünde konuşan KA.DER Genel Başkanı Gönül Karahanoğlu ise "Seçilecek Cumhurbaşkanı'ndan Talep ve Beklentilerimiz" konulu bir sunum yaptı.

Karahanoğlu, cumhurbaşkanının kullandığı dil ve davranış biçimi açısından, toplumsal cinsiyet ayrımına, eşitsizliğe ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkan, insan hak ve özgürlükleri ile doğaya saygıyı temel alan, çevre koruma bilincine sahip, her türlü fanatizme, yobazlığa, ırkçılığa, militarizme, nefret söylemine, toplumsal yozlaşmaya, şiddete ve savaşa karşı çıkan, toplumun en üst düzey rol model sıfatını üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanının ülke içi ya da dışı her türlü savaş kışkırtıcısı tehdit karşısında önceliğinin, ''Yurtta barış, dünyada barış' olarak belirlenmesi gerektiğini söyleyen Karahanoğlu, eşitlik ilkesinin hayatın her alanında uygulanması, kadına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin sonlandırılması için tüm resmi ve gayri resmi kuruluşların çalışmaya davet edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantının ardından kadınlarla bir süre sohbet eden İhsanoğlu, KA.DER üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.