Ekonomi

İhalelerde yerli firmalara yüzde 15 fiyat avantajı geliyor

Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen malların ihalelerinde yerli mal teklif eden firmalara da yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanacak

02 Aralık 2013 14:21

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

Kamu ihalelerinde yerli firmalara yüzde 15 fiyat avantajı sağlanacak. Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen malların ihalelerinde yerli malı teklif eden firmalara da yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanması öngörülüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çarşamba günü görüşülecek “torba” Kanun Tasarısına göre, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli firmaların katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilecek. Hizmet ve mal alımı ile yapım işi ihalelerinde yerli firmalar lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde de yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunlu olacak.

Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kuruluşların görüşü alınarak belirlenecek. Firmalarca teklif edilecek malın yeri olup olmadığı, “yerli malı belgesi” ile saptanacak. Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması zorunluluğu aranacak.

Kanun Tasarısı ile, bazı ihalelerde yaklaşık maliyet ve sözleşme bedeli limiti kaldırılırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile KİT’lerin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirecekleri yapım işleri ile yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi katılımı/off-set uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları istisna kapsamına alınıyor. Tasarı ile ayrıca Ar-Ge ve yenilik projeleri ile farklı destekler çerçevesinde projeler yürütmesine rağmen iş deneyimini gösteren belgelerin bulunmaması nedeniyle ihalelere katılamayan firmaların da önü açılıyor. Buna göre, söz konusu tanıma giren firmaların ihaleye katılabilmesi için gerekli olan iş deneyimi belgesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Ancak bu belge için malın “yerli belgesi”ne sahip olup olmadığına bakılacak.

Komisyonda Çarşamba günü ele alınacak tasarının, AKP grubundan gelen benzer teklif ile birleştirilmek amacıyla alt komisyona gönderilmesi bekleniyor.