Gündem

İç tüzük değişikliği komisyondan geçti

Partiler arası yürütülen uzlaşma müzakereleri sonucu varılan mutabakat ile muhalefetin itiraz ettiği pek çok hüküm ortak önergelerle tekliften çıkarıldı ya da değiştirildi

04 Ekim 2018 22:23

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İzmir milletvekili olarak Meclis'e sunduğu TBMM İç tüzük değişiklik teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edildi.

Partiler arası yürütülen uzlaşma müzakereleri sonucu varılan mutabakat ile muhalefetin itiraz ettiği pek çok hüküm ortak önergelerle tekliften çıkarıldı ya da değiştirildi.

Teklifle, İçtüzükteki “başbakan, bakanlar kurulu, gensoru, sözlü soru önergesi, hükümet, kanun tasarısı” ifadeleri çıkarılırken, yeni sistemde “Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, yürütme, yürütme temsilcisi, Bakan, Bakan yardımcısı” ifadeleri ilgili maddelere ekleniyor. 

Anayasaya uyum kapsamında yapılan teknik değişikliklerin yanında, yürütmenin temsili, komisyon görüşmeleri, sivil toplum katılımı, Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları, ortadan kaldırılan kimi uygulamaların (sıkıyönetim, idam cezası) İçtüzükten çıkarılması, Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu ve veto yetkisine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. 

İçtüzük nedir?

İçtüzük  yasama organının anayasası olarak bilinir çünkü Meclisin iç çalışma düzeninin nasıl olacağına dair kuralları içerir. Bu kuralları, yine Meclisin kendisi koyar. Genel Kurul ve Komisyonlarda kanunların nasıl yapılacağından, oylamaların şekline; milletvekillerinin yasama dokunulmazlığından, devamsızlık ve izin durumlarına kadar pek çok konu, İçtüzük hükümlerine göre işletilir.