Politika

Hun bayrağında ejderhanın işi ne?

Prof. Dr. Bülent Okay, ,Türklerin tarih boyunca savaştıkları Çin’e aittir. Çinlilerin atasıdır. Hun devleti bayrağına ejderha motifi koymak ‘haç’ koymak gibi bir #

24 Ağustos 2011 03:00

 

HÜLYA KARABAĞLI T24/  ANKARA

Yeni öğretim yılı için günler sayılırken bayrak tartışması açıldı. Okulların ve kamu kurumların duvarlarını süsleyen, 16 Türk devletini simgeleyen afişlerde vahim bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Türklerin, masallarında bile canavar kabul etiği ejderhanın Büyük Hun devleti bayrağı yapıldığı anlaşıldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sinoloji Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Okay, o dönemdeki Hun devleti bayrağının nasıl olduğunun bilinmediğini belirterek “Ancak Ejderha,Türklerin   tarih boyunca savaştıkları  Çin’e aittir. Çinlilerin atasıdır.  Hun devleti bayrağına  ejderha motifi koymak ‘haç’ koymak gibi bir şeydir” dedi.  


Bakanlık hatayı düzeltmeli


Prof. Okay’dan konuyla ilgili okul öncesi Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyarı geldi.   16 Türk devletini simgeleyen afişlere dikkat çeken Okay, öğrencilerin Büyük Hun devleti Bayrağı konusunda yanlış bilgilendirildiğini anlattı. “ Bu bayrakları  kim çizmiştir.  Hangi kaynağa dayandırılmıştır” diyen Prof. Okay, “ Türkler için  ejderha kötülüğü ve düşmanı simgelemektedir. Masallarımızda hep bu motif işlenir. Bazen yedi başlıdır, bazen dokuz başlıdır. İnsanların başına bela olan bir canavardır. Bir kahraman gider onu öldürür”.

“ Hun bayrağı mı, Çin bayrağı mı” diye soran Prof. Okay’ın  T24’e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

Çince bilmeyen tarihçiler


Türk tarihi ile ilgili ilk belgeler Çin arşivlerinde bulunmaktadır. Atatürk’ün kurulmasına öncülük ettiği Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin ilk 16 kürsü içinde Sinoloji Kürsüsü de bulunmaktadır. Amaç Çin kaynaklarının taranarak, Türk tarih ve kültürünün aydınlatılmasıdır. Çin arşivlerini araştırmak uzun ve zahmetli bir iştir. Ayrıca, Sinoloji kürsüsüne gerekli ilgi gösterilmez. Bu durumda meydan Çince bilmeyen tarihçilere kalmıştır. Batı dillerinden yapılan hatalı çevirilerin yanı sıra, pek çok konuyu da kafalarından uydurmuşlardır. Çok vahim hatalar yapılmıştır.

Ejderha Çinlilerin kutsalı


“Eski ve Yeni Türk Bayrakları” adını taşıyan bu afişteki ilk bayrak Büyük Hun Devleti’ne aittir. Böyle bir bayrak asla bit Türk devletine ait olamaz. Ejderha, Çinlilerin ‘ata’sı sayılan bir totem hayvanıdır. Çinliler biz “ejderhanın soyundan geliyoruz” diye övünürler. Çin takvimine göre “ejderha yılı” olduğunda, Çin’de doğum patlaması yaşanır. Her Çinli çocuğun şanslı olması için ejderha yılında doğmasını ister.

Türkler için kötülük simgesi


 Eski Çin’de, Ejderha motifini ve sarı rengi sadece Çin hükümdarları kullanabilirdi. Bir başkasının bunları kullanmaya kalkışması ölümle cezalandırılırdı. Türkler için ise ejderha kötülüğü ve düşmanı simgelemektedir. Masallarımızda hep bu motif işlenir. Bazen yedi başlıdır, bazen dokuz başlıdır. İnsanların başına bela ola bir ‘canavar’dır, bir kahraman gider onu öldürür.


Türkler ejderhaya karşı savaştı


Türkler tarih sahnesine çıktıklarında, karşılarında Çinlileri bulmuşlardır. Bayraklarında ejderha olan Çinlilerle savaşmışlardır. O nedenle de ejderha daima “düşman” olarak görülmüştür.

Bu bayrağı çizen ve onaylayanlara sormak gerekiyor. Hangi kaynağa dayanarak böyle bir bayrak çizdiniz? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Çocuklarımıza bu yanlış bilgiyi aktarırken hiç mi üzülmüyorlar”.


Ejderha mı, kamyon altında kalmış kertenkele mi?


Eğer ejderha Türk motifi olsaydı, çok daha güzel bir motif çizerlerdi. Hun Bayrağı diye çizilen bayraktaki ejderha resmi, ‘kamyon ezmiş bir kertenkeleye’ benziyor. Bence, bu bile Türklere büyük bir hakarettir. Türkler, demiri bile nakış gibi işleyen bir ulustur. Buradaki ejderha motifinin, estetikten nasibini almamış biri tarafından çizildiği açıkça görülmektedir.

ETİKETLER

haber