Gündem

HDP'li Zozani: İç güvenlik paketinde AKP-CHP ve MHP'nin gizli anlaşması mı var?

'TBMM Genel Kurulu Pazar günü neden çalışmadı?'

23 Şubat 2015 16:22

AKP’nin 28 Şubat’a kadar Genel Kurulu kesintisiz çalıştırma kararından 23 Şubat Pazar günü geri adım atması iktidar kanadının CHP ile MHP arasında anlaşma yapıldığı iddialarına neden oldu. HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, AKP’nin Pazar günü çalışmama kararında iki muhalefet partisiyle sağlanan mutabakatın etkili olduğunu söyledi. Oturumu yönetenlerin dinlendiği ve kürsünün hemen arkasındaki odaya dikkat çeken Zozani, “Arka odada bir anlaşma yapıldığı görülüyor. Çünkü,  MHP’li Sinan Oğan’ın sözlerinden açıkça görülüyor” dedi. 22 Şubat gecesinin tutanaklarına bakıldığında Oğan, oturumu yöneten AKP’li Sadık Yakut’a “Biraz önce sizin yanınıza geldiğimizde dediniz ki: “Bir iki madde sonra kapatacağım.” Biz, erkek adamın, sözünde duran adamın bu Mecliste Başkan Vekilliği yaptığını zannediyorduk” diyor.

Zozani, T24’e, kesintisiz çalışma kararına rağmen Pazar günü için sağlanan mutabakatın ‘Bizim  bu antidemokratik yasasına  olan direncimizi kırmak istiyorlar. İttifak içine girdiklerine tanıklık ediyoruz. Eğer paket bu haliyle geçerse bu kısmen CHP ve MHP’nin katkısıyla olacak” dedi.

HDP’li Zozani’nin Pazar anlaşmasının Meclis tutanaklarına yansıdığına dikkat çektiği o konuşma şöyle:

SİNAN OĞAN (Devamla) – Buradan Sayın Meclis Başkan Vekiline bir soru soracağım. Biraz önce sizin yanınıza geldiğimizde dediniz ki: “Bir iki madde sonra kapatacağım.” Biz, erkek adamın, sözünde duran adamın bu Mecliste Başkan Vekilliği yaptığını zannediyorduk.

BAŞKAN – Hayır Sayın Oğan, “Ara vereceğim.” dedim, kapatma söz konusu değil.

SİNAN OĞAN (Devamla) – “Kapatacağım.” dediniz.

BAŞKAN – Lütfen…

SİNAN OĞAN (Devamla) – Bir Meclis Başkanı yalan konuşuyorsa, bir Meclis Başkanı eğer yalan konuşuyorsa burada bu Meclisin…

BAŞKAN – Sayın Oğan, doğru değil sözleriniz. Ara vereceğimi söyledim ben.

OKTAY VURAL (İzmir) – Doğrudur, yalan, yalan!

SİNAN OĞAN (Devamla) – Yalan konuşuyorsun. Sayın Sadık Yakut, yalan konuşmayın. Biraz önce geldiğimizde aynen dediniz ki: “Biz bu Meclisi bunlara mı teslim edeceğiz, birazdan kapatıp gideceğiz.” Böyle demediniz mi?

BAŞKAN – Doğru, doğru.

OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, niye yapmıyorsun gereğini? Niye teslim oluyorsun?

SİNAN OĞAN (Devamla) – Utanmıyor musunuz? Sayın Sadık Yakut, insan utanır, insan kızarır, yaşınızı başınızı almış adamsınız, üç döneminizi tamamladınız.

OKTAY VURAL (İzmir) – Niye söylemiyorsun onlara gidip, niye? Niye gidip onlara söylemiyorsunuz? Niye gereğini yapmıyorsunuz?

SİNAN OĞAN (Devamla) – Size ne verdiler, size ne verdiler sizi böyle burada esir ettiler?

BAŞKAN – 10’uncu madde görüşüldükten sonra kapatacağız.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, sizi tahrik etmeye çalışıyor.

OKTAY VURAL (İzmir) – 20’nci maddeye kadar gelin yüreğiniz yetiyorsa! 10’uncu maddeye kadarmış…

SİNAN OĞAN (Devamla) – Size ne verdiler de sizi burada böyle mum gibi diktiler Sadık Yakut? Sizi burada mum gibi diken nedir?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Meclise duyduğu sadakattir. Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlılığıdır ve sadakatidir.

SİNAN OĞAN (Devamla) – Ne verdiler size?

OKTAY VURAL (İzmir) – Acziyetinizi gösteriyorsunuz, acziyet içerisindesiniz.

SİNAN OĞAN (Devamla) – Niye yalan konuşuyorsunuz? Biraz önce… Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yalan konuşmaz.

OKTAY VURAL (İzmir) – “Ara vereceğiz.” dediniz, “Kapatacağız.” dediniz. “Bu görüntü olmuyor.” dediniz, yalan söylediniz.

SİNAN OĞAN (Devamla) – Sayın grup başkan vekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili yalan konuşmaz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hepsi yalan!

SİNAN OĞAN (Devamla) – Bırakınız Başkanı, erkek adam yalan konuşmaz. Niye yalan konuşuyorsunuz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Oğan, konuşmanıza devam edin lütfen.

İlgili Haberler