Politika

HDP: Kağıtta KDV sıfırlanmalı

Poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanması kararından sonra kağıtta da KDV’nin sıfırlanması istendi

20 Şubat 2019 20:48

TBMM Plan Bütçe Komisyonu, Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşerek kabul etti. Teklife, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz tarafından hazırlanan muhalefet şerhi konuldu. HDP’liler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, 12 Kasım 2018’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “kâğıdı da stratejik ürün kapsamında değerlendiriyoruz. Balıkesir SEKA Fabrikası inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yıllık 300 bin ton kapasiteyle tekrar üretime geçecek”  şeklindeki sözlerine hatırlatılarak bunun yerine getirilmediği belirtildi.

Muhalefet şerhinde şu görüşleri yer verildi:

“Bakanın dediği gibi kâğıt stratejik ürün ilan edilmeli ve bu amaçla ülkede yeniden kâğıt üretimi yapan kamu mülkiyetinde fabrikalar kurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki SEKA’nın özelleştirilmesi sonucu kâğıtta ithalata bağımlılık ortaya çıktığından bugün ülkede kâğıt krizi yaşanmaktadır. Böylelikle kâğıt krizine çözüm bulunabilir.”

Şerhte, 17 Ocak’ta Meclis’ten geçen 7161 sayılı yasa ile kitap fiyatları üzerindeki KDV yükünün kaldırılarak yayıncılara ve okurlara kültürel destek sağlamayı amaçlayan bir değişiklik yapılmış; değişiklik maddesinin yazımından kaynaklanan belirsiz tanım ve ifadeler nedeniyle yayıncılık sektörünün olağan kayıtlı işleyişini, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği 1 Şubat 2019 itibarıyla büyük ölçüde aksatmış, tedarik zincirinin unsurları (yayıncı, dağıtıcı, satıcı, tüketici) arasındaki mal alış-verişini sekteye uğrattığı bilrdirildi.

Muhalefet şerhinde şu değerlendirme yapıldı:

“Getirilen bu düzenleme ile söz konusu değişikliğin sebep olduğu haksızlıkların ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu düzenleme ile basılı kitapların ve süreli yayınların tüm aşamalarında KDV’nin kaldırılması amaçlanmaktadır. Yani yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre önce getirilen bir düzenleme, bu kez bir başka düzenleme haklı olarak ile değiştirilmiş olmaktadır. Bu durum TBMM’nin yasama kalitesi ve ciddiyetinde geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir. Ancak her ne kadar bu düzenleme bir yanlıştan dönülmesi anlamına geliyorsa da bir bütün olarak yayıncılığın içerisinde bulunduğu kriz halinden çıkabilmesi için daha kapsamlı düzenlemeler getirilmelidir.

“Yayıncılık dünyasının talepleri doğrultusunda kâğıtta da KDV sıfırlanmalı, kâğıt ithalatı için ödenen yüzde 8’lik KDV, baskı malzemeleri için ödenen % 18’lik KDV, yazar ve çevirmenlerden alınan yüzde 18’lik KDV ve yüzde 17’lik gelir vergisi kaldırılmalıdır. Yayıncılar KDV alacaklarını geri almalı, yayıncıların 2 Milyar lirayı aşan bekleyen KDV alacakları yayınevlerine en kısa sürede ödenmelidir. Yayıncılık sektörünün devamlılığı için devlet, vergi ve sigorta primlerinde sübvansiyon uygulamalıdır. Devlet, yayıncılığı ve özellikle küçük ve orta ölçekli yayınevlerini desteklemek için ayrım yapmaksızın yayınevlerinden kütüphaneler için daha fazla kitap almalıdır. Ancak bu düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle bir bütün olarak yayıncılığın içerisinde bulunduğu kriz halinden çıkabilmesi mümkün olabilecektir.”