Ekonomi

Hazine avukatları dava yorgunu ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2011 15:32

-Hazine avukatları dava yorgunu ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan Hazine avukatlarının 2010 yılı sonu itibariyle devlet adına takip ettiği dava ve icra sayısı 564 bin 201 olarak belirlendi. Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporuna göre, devletin hukuk danışmanlığının yanı sıra Genel Bütçe kapsamındaki idarelerin yargı önünde temsili görevini de yürüten Hazine avukatları, yoğun bir iş yükü altında bulunuyor. 2010 yılı sonu itibariyle 564 bin 201 dava ve icra takibi, 1.226 Hazine avukatı ile 689 idari personel tarafından yerine getiriliyor. Bu şekilde her Hazine avukatı, ortalama 460 davayı takip zorunda bulunuyor. Hazine avukatları, devletin taraf olduğu tapu iptal ve tescil davalarından evlat edinmenin iptaline, tüketici davalarından ihtiyati hacize, dolandırıcılık, zimmet ve irtikap davalarından taciz, fena muamele gibi suçlar nedeniyle açılan kamu davalarına, vergi davalarından Kaçakçılık Kanunu davalarına kadar pek çok davada kamuyu temsil ediyor. Hazine avukatları, yoğun bir icra takibi ile de uğraşıyor. -Davaların dağılımı- 2010 sonu itibariyle takip edilen 564 bin 201 davanın 292 bin 438'ini hukuk davaları, 161 bin 805'ini ceza davaları, 3 bin 933'ünü idare mahkemelerinde açılan davalar, 6 bin 161'ini vergi davaları, 7 bin 197'sini icra davaları, 92 bin 667'sini de icra takipleri oluşturuyor. Hukuk davalarının yüzde 58,6'sının Hazine aleyhine açıldığı dikkati çekerken, icra davalarının yüzde 80,1'inin Hazine tarafından açıldığı, icra takiplerinin de yüzde 93,3'ünün yine Hazine tarafından başlatıldığı belirtiliyor. Toplamda da Hazinenin 381 bin 11 davada davacı, 183 bin 190 davada ise davalı olduğu görülüyor. -Hukuk davaları kaybediliyor, idari davalar kazanılıyor-   Faaliyet Raporuna göre, 2010 sonu itibariyle kesinleşen 96 bin 246 davanın 56 bin 472'si Hazine lehine, 39 bin 774'ü de Hazine aleyhine sonuçlandı. Rakamlar, devletin hukuk davalarını daha çok kaybettiğini, idari ve icra davalarını ise kazandığını ortaya koydu. 2010 yılında sonuçlanan 59 bin 662 hukuk davasının 26 bin 67'si Hazine lehine, 33 bin 595'i ise Hazine aleyhine neticelendi. Bu şekilde Hazine, her 100 davadan 56'sını kaybetti. Buna karşılık idari davaların yüzde 78'i, icra davalarının da yüzde 89,6'sı Hazine lehine karara bağlandı. 16 bin 835 icra davasının 15 bin 81'ini, bin 526 idari davanın da bin 191'ini Hazine kazandı. Hazine avukatlarının müdahil olarak katıldığı 18 bin 223 ceza davasının da 14 bin 133'ü devlet lehine sonuçlandı.

ETİKETLER

haber