Gündem

Gurbetçiler Alman devletine güvenlerini kaybetti

Neo-Nazi cinayetlerinin ardından Almanya'da yaşayan Türkler arasında yapılan araştırma, Türklerin Alman devletine tepkili olduğunu ortaya koydu.

11 Ocak 2012 02:00

 T24- Neo-Nazi cinayetlerinin ardından Almanya'da yaşayan Türkler arasında yapılan araştırma, Türklerin Alman devletine tepkili olduğunu ortaya koydu.


Son yıllarda Almanya'da Türklerin öldürüldüğü cinayetlerin arkasında ırkçı Neo-Nazi örgütünün yer aldığının ortaya çıkmasıyla birlikte yaşanan gelişmeler, bilimsel araştırma konusu oldu.

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, son gelişmeler sonrasında bu ülkede yaşayan gurbetçilerin tepkilerini inceledi. Almanya'da yaşayan Türkleri temsil eden 14 yaşından büyük 1058 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre gurbetçiler, cinayetleri Alman toplumunun tümüne mal etmiyor, ancak cinayetlerin arkasında Neo-Nazi örgütünün çıkmasının ardından Alman siyasetçilerin izlediği politikaya tepkili.

Doç. Dr. M. Murat Erdoğan'ın başkanlığında yürütülen anketin sonuçlarına göre, gurbetçilerin yüzde 68'i Alman siyasetçilerin konuyu kapatmaya çalıştığına inanıyor.

''Irkçı cinayetler sizde daha çok hangi duyguları ortaya çıkardı'' sorusuna gurbetçilerin yüzde 73,8'i ''üzüntü'' karşılığını verdi. ''Öfke'' diyenlerin oranı yüzde 12,1, ''korku'' diyenlerin oranı da yüzde 7,8 seviyesinde kaldı. Cinayetlerin devam edeceğine inananların oranı yüzde 68'i bulurken, gurbetçilerin yüzde 93'ü Neo-Nazilerin Alman devleti tarafından desteklendiğine inanıyor.


Türkler, cinayetleri Alman toplumuna mal etmedi


Almanya'da Türkler üzerine araştırmalar yapan SEK-POL/DataU araştırma enstitüsünün de destek verdiği çalışmanın sonuçlarına göre, Türklerin yüzde 87'si Neo-Nazi cinayetleriyle ilgili gelişmeleri Alman medyası yerine, Türk medyası üzerinden takip ediyor. Araştırmaya katılan gurbetçilerden yalnızca yüzde 2,30'u ''cinayetleri işleyen bütün Alman toplumudur'' önermesine katılıyor. Türklerin yüzde 78'i cinayetleri, ''küçük bir radikal grubun-Alman toplumunun oldukça küçük bir bölümü'' tarafından işlenmiş olarak görüyor.


Alman siyasetçiler Türkleri kaybetti


Ancak araştırma sonuçları, Neo-Nazi cinayet şebekesini Alman toplumunun tümüyle bir tutmayan Türklerin, son dönemde Alman devletine karşı güven duygularında ciddi bir kırılma yaşandığını ortaya koydu.


Gurbetçilerin yüzde 93'ü cinayetleri işleyen şebekenin Alman devleti tarafından desteklenip-korunduğuna inanıyor. Alman devletinin Neo-Nazi örgütüne sağladığı desteğin boyutuyla ilgili başka bir soruya ise gurbetçilerden, ''çok destek aldılar'' ve ''orta derecede destek aldılar'' diyenlerin toplam oranı yüzde 85'i buluyor.


Türkleri, bu duyguya iten sebeplerin başında ise 2000 yılından bu yana işlenen cinayetlerin geç aydınlatılması ve Neo-Nazi grubun Alman gizli servisinden destek gördüğüne ilişkin iddialar geliyor. Alman siyasetçilerin konuyla ilgili yaptığı açıklamaların da Türklerin Alman devletine karşı duyduğu güvensizliği artırdığı gözlenirken, gurbetçilerin yüzde 60'ı ''Alman siyasetçilerin konuyu kapatmaya-saptırmaya çalıştığı'' görüşünde.


Alman siyasetçilerin konuyu kesinlikle kapatmaya çalışmadığına inananların oranı yüzde 14,8'de kaldı. Alman yetkililerin olaylar sonrasında ''Türkiye'yi ve dünyayı kandırmaya çalıştığını'' düşünenlerin oranı yüzde 61,6 gibi yüksek seviyede. Yine gurbetçilerden yalnızca yüzde 14,5'i Alman siyasetçilerin üzüntü beyanlarını ''samimi'' buluyor.


Türkler korkmadı, öfkeli değil ama üzüntü büyük


Almanyada yaşayan Türklerin yüzde 77,1'i cinayetlerin devam edeceğine inanırken, iyimser yaklaşıp cinayetlerin son bulduğuna inananların oranı yüzde 10,4'te kaldı. ''Bu ırkçı cinayetler sizde hangi duyguları ortaya çıkardı'' sorusuna yanıt olarak gurbetçilerin yüzde 7,87'si ''korku'' karşılığını verirken, ''öfke'' diyenler yüzde 12,13, ''üzüntü'' karşılığını verenler ise yüzde 73,88 seviyesinde.

Araştırma sonuçları, cinayetlere ve Alman devletinin Türkler üzerinde oluşturduğu ''güvensizlik'' tablosuna rağmen, gurbetçilerin Almanya'yı terk etmeye yanaşmadığını gözler önüne seriyor.

Son olaylar sonrasında ''kesinlikle Türkiye'ye döneceğim'' diyenlerin oranı yüzde 3,93'te kalırken, gurbetçilerin yüzde 9,62'si kararsızlık içinde. ''Kesinlikle Türkiye'ye dönmeyeceğim'' kararlılığında olanların oranı yüzde 77,38. Gurbetçilerin, yüzde 8,3'ü kendisini ''Almanya'ya entegre olmamış'' hissederken, kendisini ''tam entegre olmuş'' ve ''kısmen entegre olmuş'' görenlerin oranı yüzde 70.


'Türkler Alman devletine güvenmiyor'


Araştırmayı yürüten Doç. Dr. M. Murat Erdoğan, elde ettikleri sonuçlarla ilgili AA'ya yaptığı değerlendirmede, Türklerin, cinayetleri Alman toplumuna mal etmeyerek hem bilgeliğini gösterdiğini hem de Neo-Nazilerin istediği ırkçı ayrışmayı önlediğini belirtti.


Erdoğan, şunları söyledi:
''Ayrıca Türkler içinde, Neo-Nazilerin istediği gibi korkup Türkiye'ye dönmeyi kararlaştıranların oranı yüzde 3 seviyesinde. Ancak Alman siyasetçilerine olan güven kaybı, en az cinayetler kadar olumsuz bir durum olarak karşımızda. Araştırma sonuçları, Almanya'daki Türklerin Alman devletine karşı güvensizliğini dramatik biçimde ortaya koyuyor.''


Almanya'da göçmenlere yönelik cinayetleri, ''Almanya'daki göçmenlerle ilgili politikalar için kırılma noktası'' olarak nitelendiren Doç. Dr. Erdoğan, şunları kaydetti:


''Almanya'da devletin çok güçlü olduğu, her şeye hakim olduğu düşüncesi yaygındır. 2000 yılından bu yana süren cinayet serisinin Türklere yönelik olarak devam etmesi, Almanya'da yaşayan Türklerin, 'Alman devletin haberi, ilgisi olmadan bu cinayetler işlenemez' düşüncesine kapılmasına yol açmıştır.''

Erdoğan, araştırmadan çıkan çarpıcı sonucu şöyle özetleyebileceklerini belirtti:
''Türkler, cinayetlerin devam edeceğine, Alman devletinin bir şekilde bu cinayetlerin önüne geçmediğine inanıyor. Alman siyasetçilerine güvenmiyor, ama Türkiye'ye dönme gibi bir düşünceleri yok. Kendilerini büyük oranda Almanya'ya entegre olmuş olarak görüyorlar. Hem Alman devletinin hem de Alman toplumunun Almanya'da yaşayan Türklere saygı duyması, onların sağduyusuna güvenmesi gerekiyor.''


-Gurbetçilere yöneltilen sorular ve yanıtları-


Almanya genelinde yaşayan Türklere, 5-15 Aralık tarihleri arasında yöneltilen 36 soru ve yanıtlarından bazıları şöyle:


-''Bu cinayetler, sizde daha çok hangi duyguları ortaya çıkardı?


Üzüntü (yüzde 73,88), Öfke (12,13), Korku (7,87), Başka bir duygu (3,39), cevapsız (2,73)
-Bu cinayetleri işleyen Neo-Naziler size göre Alman devleti tarafından desteklendi ya da korundu mu?
Çok desteklendi (yüzde 34,4), Desteklendi (yüzde 31,6), Orta derecede desteklendi (yüzde 21,9), Az desteklendi (yüzde 5,2), Desteklenmedi (yüzde 2,2) cevapsız (yüzde 4,8)
-Bu cinayetler sebebiyle Almanya'yı terk etmeyi veya Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz?
Kesinlikle Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum (yüzde 3,93), Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum (yüzde 3,5), Belki Türkiye'ye dönmeyi düşünebilirim (yüzde 5,57), Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum (yüzde 9,62), Kesinlikle Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum (yüzde 64,48),cevapsız (yüzde 12,9)
-Kendinizi Almanya'ya ne derecede entegre olmuş hissediyorsunuz?
Çok entegre olmuş (yüzde 31,9), Entegre olmuş (yüzde 23,5), Biraz entegre olmuş (20,2), Az entegre olmuş (yüzde 6,1), Hiç entegre olmamış (yüzde 10,7), cevapsız (yüzde 7,6)

ETİKETLER

haber