Politika

Gül'den 'yabancıya mülk satışına' onay

Yabancıların edinebilecekleri taşınmazlar ve sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu alanlar için ilçe yüzölçümünün yüzde 10’unu, ülke genelinde ise kişi başına 30 hektarı geçemeyecek

18 Mayıs 2012 01:25

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 4 kanunu onayladı. Gül'ün onayladığı kanunlar arasında yabancı uyruklu gerçek kişilere Türkiye'de taşınmaz satılmasına imkan sağlayan kanun da var.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 4 kanunu onayladı. Gül’ün onayladığı kanunlar arasında yabancı uyruklu gerçek kişilere Türkiye’de taşınmaz satılmasına imkan sağlayan kanun, Afet Sigortaları Kanunu ve yurt dışı seçmenlerin Türkiye’deki seçimlere ilişkin oy kullanmasını kolaylaştırmaya yönelik kanun bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 6302 sayılı “Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 6303 sayılı “Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun”, 6304 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 6305 sayılı “Afet Sigortaları Kanun”u onayladı. Kanunlar yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

 

Yabancıya mülk satışına onay

 

“Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”a göre, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilecek. Bakanlar Kurulu’nun, Dışişleri Bakanlığı’ndan görüş alma şartı kalkacak.

Yabancıların edinebilecekleri taşınmazlar ve sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu alanlar için ilçe yüzölçümünün yüzde 10’unu, ülke genelinde ise kişi başına 30 hektarı geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, 30 hektarı 2 katına çıkarabilecek. Daha önce, yabancıların ülke genelinde alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü, 2,5 hektarı geçemiyordu.

Bakanlar Kurulu, yabancılar ile kendi ülkelerindeki kanunlara göre kurulan yabancı ticaret şirketlerinin taşınmaz ve ayni hak edinebilecekleri yerleri; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüz ölçüm ve miktar olarak belirleyebilecek, sınırlandırabilecek, yasaklayabilecek.

Yabancı kişiler ve ticaret şirketleri, satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi 2 yıl içerisinde ilgili bakanlığın onayına sunacak. Bakanlık, onaylanan projeyi taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderecek ve projenin süresi içinde gerçekleşip gerçekleşmediğini takip edecek.

Yabancı şirketlerin, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla; askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz mülkiyeti edinimleri Genelkurmay Başkanlığı’nın ya da yetkilendireceği komutanlıkların, özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri ise taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabi olacak.

 

ETİKETLER

abdullah gül