Yaşam

Gençlik Politikaları Sorumluları Toplantısı

10 Ekim 2008 03:00

AB Gençlik Programı çerçevesinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü tarafından 8-12 Ekim 2008 (yol dahil) tarihleri arasında Mardin İlinde "Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanların Toplantıları" Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim Programına Gençlik Programı, Eylem 5.1 Projesi hazırlamak isteyen 15-30 yaş arası gençler, kar amacı gütmeyen herhangi bir kuruluşta/Sivil Toplum Kuruluşunda görev yapmakta olan 15-30 yaş arası gençler ile herhangi bir yaş kriteri aranmaksızın bu tür kuruluşlarda çalışmakta olan gençlik çalışanları veya herhangi bir yaş kriteri aranmaksızın yerel ya da bölgesel düzeyde gençlik alanında görev yapmakta olan kamu/hükümet kuruluşlarının temsilcileri başvuruda bulunabilirler