15 Temmuz Darbe Girişimi

“FETÖ soruşturmasını yürütenlere yasal koruma”

Teftiş ya da denetim elemanları hakkında tazminat davası açılamayacak

08 Ağustos 2016 10:26

Gülen cemaati mensuplarına yönelik inceleme ve soruşturma yapan kamudaki çalışanlar hakkında tazminat davası açılamayacak.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre,  TBMM’ye sunulan torba yasa tasarısından, FETÖ ile mücadele eden kamudaki amirlerine yönelik bir düzenleme çıktı. Personel hakkında ön inceleme, disiplin soruşturması veya idari soruşturma yapmakla görevlendirilenler ile teftiş ve denetim elemanları hakkında, bu işlemlerden dolayı tazminat davası açılamayacak. Dava ancak idareler hakkında açılabilecek.

Tasarının 37. maddesindeki düzenlemeye göre, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a bir madde eklenecek. Buna göre, personel hakkında “Ön inceleme, disiplin soruşturması veya diğer idari soruşturmaları yapmakla görevlendirilenler ile teftiş ya da denetim elemanlarının bu görevleriyle ilgili olarak yaptıkları işlemlerden, yürüttükleri faaliyetlerden, raporlardan, görüş yazılarındaki kanaatlerinden veya aldıkları tedbirlerden dolayı” haklarında tazminat davası açılamayacak.

Kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk halleri de dahil olmak üzere sadece idare aleyhine dava açılabilecek. Ön inceleme, disiplin soruşturması veya diğer idari soruşturmalarla teftiş ya da denetim sonucunda düzenlenen raporlara dayanarak karar verenler veya işlem tesis edenlerle, bu kararları teklif edenler hakkında da herhangi bir tazminat davası açılamayacak.

 

Kanıtlanırsa rücu edilecek

 

Ancak bu görevlilerin suç sayılan eylemleri ile kin, garez ve hatıra dayalı olarak, baskı veya telkinle kanaat oluşturduğu, yahut değiştirdiği kesinleşmiş yargı kararıyla tespit edilirse, idare ödediği tazminatı bu kişilere rücu edebilecek.