Gündem

facebook sürgününü bakanlık doğruladı

Gediz Devlet Hastanesi Müdürü Kıcıroğlu, facebook’ta Başbakan aleyhindeki bir video iletiyi paylaştığı için sürgün edildi, müdürlükten oldu.

23 Şubat 2011 02:00

T24 - Gediz Devlet Hastanesi Müdürü Kıcıroğlu, facebook’ta Başbakan aleyhindeki bir video iletiyi paylaştığı için sürgün edildi, müdürlükten oldu. Sağlık Bakanı Akdağ, Kıcıroğlu’nun memurluğa yakışmayan davranış sergilediğini belirtti.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine gönderilen “Tayyip’i üzmek Allah’ı üzmekmiş(!)” adlı video iletiyi izleyip başkalarına gönderen Gediz Devlet Hastanesi Müdürü Önder Kıcıroğlu’nun başına gelmedik kalmadı. Önce sürgün edilen Kıcıroğlu, daha sonra müdürlükten alınıp Domaniç ilçesine sayman yapıldı. Bu göreve başlar başlamaz bir yıl kademe ilerleme cezası verilen Kıcıroğlu hakkında, Başbakan’a hakaret suçundan kamu davası açıldı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kıcıroğlu’nun memurluğa yakışmayan davranış sergilediğini belirterek, “Cezaların siyasi baskılar sonucu verildiği iddiaları doğru değil” dedi. Akdağ, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kıcıroğlu’nun Facebook’tan gelen iletiyi izleyip hiçbir ekleme yapmadan başkalarına gönderdiği için sürgün edilmesi, müdürlükten alınması ve kamu davası açılmasına ilişkin soruları üzerine TBMM’ye çarpıcı bir yazı gönderdi.

Bakan Akdağ, Kütahya Gediz Devlet Hastanesi Müdürü Kıcıoğlu’nun üyesi bulunduğu Facebook’ta Erdoğan aleyhine yaptığı yayınlar sebebiyle devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışlar sergilediğinı, bu davranışlarının Devlet Memuru Kanunu’na aykırılık teşkil ettiğini kaydetti.

Akdağ, “Kıcıroğlu’nun bu aykırı davranışları soruşturma ile objektif delillere dayanılarak tespit edilmesi üzerine bu tutum ve davranışları sadece naklen tayin değil, aynı zamanda görev statü değişikliğini gerektirdiğinden 06.07.2010 tarihli 149-6 sayılı soruşturma raporuna istinaden 29.07.2010 tarihli ve 12311 sayılı bakanlığımız işlemi ile aynı il’in Domaniç Toplum Sağlığı Merkezi’ne ayniyat saymanı olarak naklen tayin edilmiştir” dedi.


Dava sonucu beklenmedi

Kıcıroğlu’nun Sağlık Bakanlığı’nca yapılan soruşturma neticesinde naklen tayin işlemine karşı Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’ne geri dönüş davası açtığını dile getiren Akdağ, bu davanın sonuçlanmasını neden beklemediklerini ise şöyle açıkladı:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesi ile memurların naklen atanmaları hususunda idareye takdir yetkisi tanınmış olup bu çerçevede kamu görevlisi olduğu halde Facebook’ta Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı aleyhine yayın yapmak suretiyle devlet memuru itibarına yakışmayan davranışlar sergileyen adı geçenin kamu menfaati gereği görev yerinde kalması uygun görülmediğinden naklen tayin edilmiştir. Naklen tayin işleminin tesisi için ceza davası neticesinin beklenilmesi gibi hukuki zorunluluk da bulunmamaktadır.”

Akdağ, Kıcıroğlu hakkında Başbakan’a hakaret fiili nedeniyle kamu davası açıldığını, ancak bu davada Sağlık Bakanlığı’nın taraf olmadığını kaydetti. Akdağ, kamu davasının henüz sonuçlanmadığını belirtti.


Kademe ilerleme cezası

Kıcıroğlu, Kütahya Valiliği İl Disiplin Kurulu’nca da, “bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” aldı. Akdağ, bu cezanın gerekçesini ise, şöyle açıkladı:

“Devlet Memurları Kanunu’nda, aynı olay sebebiyle memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanılmış olmasının disiplin kovuşturmasını gerektirmeyeceği ve memur, ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmamasının ayrıca disiplin cezası uygulamasına engel olmayacağı hususu açıkça düzenlenmiş bulunmaktadır.”