Ekonomi

Eylül 2011

a9

10 Ocak 2011 02:00

%01/08/2011 ~02/09/2011 +Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  %01/08/2011 ~02/09/2011 +Temmuz 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  %01/08/2011 ~02/09/2011 +Temmuz 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  %01/08/2011 ~02/09/2011 +Temmuz 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/09/2011 ~12/09/2011 +16-31 Ağustos 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/09/2011 ~12/09/2011 +16-31 Ağustos 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  %01/09/2011 ~15/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/09/2011 ~15/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/09/2011 ~15/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  %01/09/2011 ~15/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/09/2011 ~15/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/09/2011 ~15/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  %01/09/2011 ~20/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  %01/09/2011 ~20/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  %01/09/2011 ~20/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  %01/09/2011 ~20/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  %01/09/2011 ~20/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  %01/09/2011 ~20/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/09/2011 ~20/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/09/2011 ~20/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/09/2011 ~20/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  %01/09/2011 ~20/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/09/2011 ~20/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/09/2011 ~23/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  %01/09/2011 ~23/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  %01/09/2011 ~26/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/09/2011 ~26/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  %01/09/2011 ~26/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  %16/09/2011 ~26/09/2011 +1-15 Eylül 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %16/09/2011 ~26/09/2011 +1-15 Eylül 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  %01/09/2011 ~30/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  %01/09/2011 ~30/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  %01/09/2011 ~30/09/2011 +Ağustos 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi