Ekonomi

ERGÜN: YERLİ VE YABANCI YATIRIM ARTACAK İSTANBUL (A.A)

05 Ocak 2011 15:26

-ERGÜN: YERLİ VE YABANCI YATIRIM ARTACAK İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye'nin makro alandaki cazibesinin Sanayi Strateji Belgesinin uygulanmasıyla birlikte mikro alana da yansıyacağını, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkede yatırım yapma girişim ve heyecanlarını artıracağını belirterek, ''Böylece daha fazla üretim ve ihracat yapılacak, milli gelirimiz artacak, işsizlik oranı gerileyecek, milletimizin refah seviyesi yükselecektir'' dedi. Nihat Ergün, Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nin açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, belgenin AB katılım müzakereleri sürecinin önemli gereklerinden biri olduğunu vurguladı. Bakan Ergün, belgenin kağıt üzerinde kalmayacağını, bugünden itibaren uygulamaya başlanacağını da dile getirerek, belgeyi yakından inceleyenlerin, belgede iyi niyet temennilerinin değil, somut ve gerçekçi projelerin yer aldığını göreceğini söyledi.  Ergün, İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin zaman içerisinde, belli dönemlerde Strateji Belgesine yeni eylemler ekleyebileceğini belirterek, ''Bazı eylemlerin uygulaması gerçekleştiğinde düşecektir, yerine yeni eylemler eklenecektir. Çünkü bugün itibariyle hazırlıkları devam eden, henüz resmileşmemiş bazı projeler var. Strateji Belgesi, yaşayan, dinamik bir belgedir'' dedi.  Ergün, Sanayi Strateji Belgesi'ni Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma yolunda, önemli bir başlangıç ve araç olarak gördüklerini belirterek, ''Yani bu belgeyi, aslında önümüzdeki kritik 13 yılın yol haritası olarak görüyoruz'' diye konuştu. Ergün, Sanayi Strateji Belgesindeki eylemlere ilişkin, şunları kaydetti: ''Birinci yatay politika alanımız 'Yatırım ve İş Ortamını İyileştirmek'tir. Bu kapsamda; Türk Ticaret Kanunu Tasarısını 2011 yılının mart ayına kadar yasalaştırmış olacağız. Bunun ikincil mevzuatını 2012 yılının sonuna kadar tamamlamış olacağız. Girişimciliğin yaygınlaşması için, girişimcilere sağlanan destekler her yıl bir önceki yıla göre artırılacaktır. Kamu hizmetlerinde elektronik ortam daha fazla kullanılacak, bürokrasinin azaltılması amacıyla MERSİS projesi hayata geçirilecektir.  MERSİS projesi ile tüm ticaret sicil memurlukları tek bir veri tabanında birleştirilecektir. Böylece, TC kimlik numarası uygulamasında olduğu gibi, her tacirin, girişimcinin bir MERSİS numarası olacaktır. Ayrıca, Mersin pilot uygulamasında olduğu gibi, internet üzerinden online olarak çok kısa bir sürede şirket kurma, şube açma, lisans başvuruları, vergi ödemeleri veya SSK kayıtları gibi benzeri işlemleri tek bir noktadan ve çevrim içi yapmak mümkün hale gelecektir. Sistem, 2011 yılı sonuna kadar tüm illerimiz için tamamlanmış olacaktır. 2012 yılında ise proje kapsamına esnaflar ve serbest meslek mensupları da yer almış olacaktır.'' Ergün, ikinci yatay politika alanının ''Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar'' olduğunu bildirerek, bu kapsamda, katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçlerinin destekleneceğini, KOBİ'lerin pazarlama ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik desteklerin de sürekli artırılacağını ifade etti. Ergün, ''Üçüncü yatay politika alanımız, 'Beceriler ve İnsan Kaynağı'dır. Bu kapsamda; özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları açmasına imkan verilecektir. Mesela bir yere bir OSB kuruluyorsa, o bünye içinde mesleki eğitim veren okul açmak da mümkün ve hatta bazı durumlarda zorunlu hale gelecektir'' diye konuştu. Dördüncü yatay politika alanının ''KOBİ'lerin Finansmana Erişimi'' olduğunu belirten Ergün, ''Bu kapsamda, kredi garanti ve girişim sermaye sistemleri geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Şu anda strateji belgesi ve eylem planında yer almayan bazı eylemleri de buraya koyacağız. Bunlardan biri de KOBİ Borsası'nın hayata geçirilmesidir. Borçlar Kanunu içerisine (önce küçük olanının parasını öde) şartını da koyuyoruz'' dedi. Beşinci yatay politika alanları olan 'Firmaların Teknolojik Gelişimi' için 23 eylem hazırladıklarını ifade eden Ergün, bu kapsamda, uygulanmakta olan teknogirişim sermayesi, Ar-ge merkezleri ve San-Tez gibi programlara devam edileceğini belirtti. Ergün, ''Altıncı yatay politika alanımız, 'Altyapı Sektörleri'dir. Bu kapsamda, organize sanayi bölgelerine, büyük fabrikalara ve limanlara özel sektör katkısı ile demiryolu bağlantı hatları yapılacak, demiryolu taşımacılık anlayışından lojistik taşımacılık anlayışına geçilecek ve 'Kıyı Yapıları Master Planı' hazırlanacaktır'' dedi. Yedinci yatay politika alanlarının ''Çevre'' olduğunu belirten Ergün, çevre dostu bir sanayiyi Türkiye için bir maliyet olarak değil, rekabet gücünün önemli bir unsuru olarak gördüklerini anlattı. Son yatay politika alanlarının ise ''Bölgesel Kalkınma'' olduğuna değinen Ergün, şunları kaydetti: ''Bu kapsamda, KOBİ'lere yönelik bölgesel kalkınma odaklı projeler desteklenecektir. Ayrıca, kümelenme konusunda yerel ve merkezi düzeyde politika çerçevesi çizilecek, bölgesel yenilik sistemleri tanımlanacak ve desteklenecektir. Yatay politika alanlarında gerçekleştirilecek eylemlerle birlikte, 'Sektörel Strateji Belgeleri ve eki Eylem Planları' da Sanayi Stratejisinin tamamlayıcı unsuru olacaktır.'' Bakan Ergün, Sanayi Strateji Belgesi'nin ve Sektörel Strateji Belgelerinin temel amacının, özel sektör eliyle Türkiye'nin sanayideki rekabet gücünü artırmak olduğunu söyledi. Ergün, Sanayi Stratejisi Belgesinin tanıtıldığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, büyüme rakamlarının, Orta Vadeli Program hedefleri çerçevesinde ele alındığını ve yıl içinde revize edilebildiğini hatırlatarak, ''Eğer Orta Vadeli Programlarda, Strateji Belgesindeki uygulamaları dikkate alarak yeni büyüme rakamları ortaya koymak gerekirse, onu, o belgelerde ortaya koyacağız'' dedi.