Gündem

Emekli maaşları yeniden hesaplanabilir

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, emeklilerin maaş farkı sorununa son vermek için İntibak Yasa Teklifi hazırladı.

28 Ağustos 2011 03:00

T24 - CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, emeklilerin maaş farkı sorununa son vermek için İntibak Yasa Teklifi hazırladı. Teklif emekli maaşlarının yeniden hesaplanarak haksızlıkların ortadan kaldırılmasını içeriyor.


Milliyet'in haberine göre; Köktürk, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifin gerekçesinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre bağlanan gelir ve aylıkların hesaplanmasında esas alınan prime esas kazançlar ile aylık bağlama oranlarının belirlenmesinde uygulanan yöntemlerin sık sık değişikliğe uğradığı, ancak bu değişikliklerin daha önce bağlanan gelir ve aylıklara yansıtılmadığı belirtildi.


Bu uygulamanın aynı yükümlülükleri yerine getirmiş olmalarına rağmen farklı tarihlerde emekli olan sigortalıların gelir ve aylıklarında eşitsizlikler oluşmasına sebep olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:Geride kaldı


“Gelir ve aylıkların hesaplanmasına esas alınan prime esas kazançların güncellenmesinde TÜFE ve gelişme hızı oranları esas alınırken, bağlanmış bulunan gelir ve aylıklara yapılan zamların TÜFE oranıyla sınırlı tutulması ve bu farklılıkları daha da derinleştirmiştir.”


Teklifin gerekçesinde, 1987’de çıkarılan süper emeklilik yasasına göre ekstra bir bedel karşılığında bağlanan aylıkların sonraki yıllarda bağlanan aylıkların gerisinde kaldığı belirtilerek, “Kanun teklifi aylık bağlama sistemindeki değişikliklerden kaynaklanan bu haksızlıkları ortadan kaldırarak emeklilerimizin mağduriyetlerini gidermek amacıyla hazırlanmıştır” denildi.Bir yılda tamamlanacak


Teklifin getirdiği düzenlemeler şöyle:


1 Ekim 2008’den önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre bağlanmış bulunan sürekli iş göremezlik gelirleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları, söz konusu kanunun yürürlükten kaldırılan maddeleri doğrultusunda 1 Ekim 2008 itibarıyla yeniden hesaplanacak. Bu hesaplama sonucunda gelir ve aylıklarda meydana gelen artış tutarlarına 1 Ekim 2008’den bu kanunun yürürlük tarihine kadar gelir ve aylıklara yapılan zam oranları uygulanmak suretiyle bulunacak miktarlar, bu kanunun yürürlük tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere ilgililerin gelir ve aylıklarına eklenecek.


Gelir ve aylıklarında artış meydana gelmediği tespit edilenlerin gelir ve aylık tutarlarında değişiklik yapılmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılması gereken işlemler kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanacak.Teklif ne getiriyor?


Teklif, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa’nın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce birbirinden farklı sistemlere göre hesaplanarak bağlanan gelir ve aylıkların aynı sisteme göre yeniden hesaplanması ve bu hesaplama sonucunda gelir ve aylıklarda artış meydana gelmesi halinde artışların kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren uygulanmasını öngörüyor.


 

ETİKETLER

haber