Gündem

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU'NA KISMİ İPTAL ANKARA (A.A)

14 Mart 2011 18:53

-ELEKTRİK PİYASASI KANUNU'NA KISMİ İPTAL ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Anayasa Mahkemesi, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, kadro unvanları ve sayılarının kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesine ilişkin kanun hükmünü iptal etti. Danıştay 5. Dairesi, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 9. maddesinin birinci fıkrasının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.  Davayı esastan görüşen yüksek mahkeme, kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.  Mahkeme, iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.  Oy birliğiyle iptal edilen ''Kurum personelinin statüsü, atanma usulü ve özlük hakları'' başlıklı 9. maddenin birinci fıkrası ikinci cümlesi ''Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun, hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, kadro unvanları ve sayıları kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir'' hükmünü içeriyordu.

ETİKETLER

haber