Sağlık

Ekonomik kriz, uykuyu yarıya indirdi!

Uykusuzluk nedenlerinin başında "nakit sıkıntısı", "doğalgaz faturasını ödeyememe sıkıntısı" gibi nedenler bulunuyor.

24 Şubat 2009 02:00

Yapılan araştırmalara göre, son zamanlarda artan uykusuzluk nedenlerinin başında "nakit sıkıntısı", "doğalgaz faturasını ödeyememe sıkıntısı" gibi nedenler bulunuyor. 

Güçlü bir bellek için 8 saat uyku yeterli

Aç susuz kalabilirsiniz ama uykusuz asla

İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçları, halkın yarısının bu günlerde geçen senenin aynı dönemine göre çok daha az uyuduğunu, pek çoğunun uykusuzluk şikâyeti bulunduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların büyük bölümü de bu şikâyetlerinin kaynağı olarak ekonomik krizin yarattığı endişeli ruh halini gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 49’u geçen yıla göre çok daha kötü bir uyku düzeni olduğunu belirtirken, bunların yüzde 35’i yatağa girdikten sonra her gecenin en az bir saatini uyanık geçirdiğini, yüzde 14’ü ise 2 saat ya da daha fazla süre uykusuz kaldığını bildirdi.

Erkeklerin kadınlardan daha az uyuduğunu da gösteren anketin sonuçlarına göre parasızlık uykusuzluğun en büyük sebebi ve uykusuzluk çekenlerin yüzde 50’si "nakit sıkıntısına kafayı taktıklarını" söyledi.

Özellikle 25-34 yaş grubundakilerin gelecekten büyük endişe duyduğunu belirten araştırmacılar, bu yaş grubundakilerin yüzde 61’inin maddi kaygılar nedeniyle uykusuz kaldığını kaydetti.

Maddi kaygılar yüzünden uykusuz kalanlara korkularının detayları sorulduğunda da yüzde 32’lik kesimin doğal gaz faturasını ödeyememe korkusunun kendisini rahatsız ettiğini söylediği bildirildi.

Yüzde 20’lik kesimin işini kaybetme korkusu, yüzde 15’inin de kredi kartı ödemeleri konusundaki kaygıları yüzünden uykusuz geceler geçirdiği belirtildi.