Ekonomi

EKONOMİDEKİ TOPARLANMA İŞSİZLİĞE YANSIMIYOR   CENEVRE (A.A)

25 Ocak 2011 15:18

-EKONOMİDEKİ TOPARLANMA İŞSİZLİĞE YANSIMIYOR   CENEVRE (A.A) - 25.01.2011 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya genelinde birçok ülkedeki hızlı ekonomik toparlanmaya karşın küresel işsizlik oranlarının, 2010 yılında önceki yıla göre değişmediğini bildirdi.  ILO'nun ''Küresel İstihdam Eğilimleri 2011'' raporuna göre, küresel ekonomik krizden sonra birçok ülkede yaşanan toparlanmaya karşılık resmi küresel işsizlik oranı, 2009 yılına göre neredeyse hiç değişmeden, 2010 yılında 205 milyonda kalmayı sürdürdü. Küresel ekonomik krizin başladığı 2007 yılından bu yana ise 27,6 milyon kişi daha işsiz kaldı.  ILO'nun tahminlerine göre, 2011 yılında da küresel işsizlik oranı, geçen yıla göre yüzde 1'den daha az azalarak, 203,3 milyon kişi olacak.  Raporda, küresel büyümenin, özel tüketimin, yatırımın, uluslararası ticaretin 2010 yılında toparlanma yaşadığı hatta kriz öncesi seviyeyi geçtiği, buna karşılık istihdam piyasasında benzer bir toparlanmanın olmadığına dikkat çekildi.   -İŞSİZLİKTEKİ ARTIŞIN ÇOĞU GELİŞMİŞ EKONOMİLERDEN GELİYOR- Rapora göre, 2007 ile 2010 yılları arasında küresel işsizlik oranındaki artışın yüzde 55'i, gelişmiş ekonomilerde ve Avrupa Birliği bölgesinde oluştu.   Brezilya, Kazakistan, Sri Lanka, Tayland ve Uruguay gibi gelişmekte olan ekonomilerde işsizlik oranı kriz öncesi seviyelerin altına indi.   Rapor, ayrıca, 630 milyon çalışanın (dünyadaki tüm çalışanların yüzde 20,7'si) aileleriyle birlikte günlük 1,25 dolarla yaşamını sürdürdüğünü ortaya koydu. Bu da kriz öncesi seviyeye göre, 40 milyon (yüzde 1,6) çalışanın daha yoksulluk sınırının altında olduğu anlamına geliyor.    ILO Genel Direktörü Juan Somavia, rapora ilişkin olarak, standart makroekonomi politikaların yeniden düşünülmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Yüksek büyüme, düşük enflasyon ve dengeli kamu bütçesinin yanı sıra nitelikli ve insana yaraşır istihdam yaratılmasının, makroekonomik politikaların merkezine konulması gerektiğini vurgulayan Somavia, insanların çalıştığı işin kalitesinin toplumun kalitesini belirlediğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.    -DÜNYADAKİ GENÇ İŞSİZ SAYISI 78 MİLYON- Rapora göre, 2007 yılında küresel ekonomik kriz öncesinde 73,5 milyon olan genç işsiz sayısı 2010 yılında 78 milyona çıktı. Bu rakam, 2009 yılında 80 milyondu.  15-24 yaşlarındaki gençlerin işsizlik oranı 2010 yılında, yetişkinlerdeki oranın 2,6 katı, yüzde 12,6 oldu.  Somavia, genç istihdamın dünyanın önceliği olduğunu söyledi.  Öte yandan, gelişmiş ekonomiler ve Avrupa Birliği bölgesinde, sanayideki istihdam 2007 ile 2009 yılları arasında 9,5 milyon düştü. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde sanayide istihdam arttı.  Güney-Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde, ortalama işsizlik oranı kriz sırasında artmasa da 2009 yılında kırılgan işsizlik oranı 173,7 milyona ulaştı. Kırılgan işsizlik 2007 yılında sadece 5,4 milyon kişiydi.  Dünya genelinde kırılgan istihdam oranının en yüksek olduğu bölge, 2009'da toplam istihdamın yüzde 78,5'i ile Güney Asya oldu. Doğu Asya'da ise genç işsizlik hala en temel sorun olmayı sürdürüyor. 2010 yılında genç işsiz oranı yüzde 8,3 ile yetişkin işsizliğin 2,5 katı oldu.  Latin Amerika ve Karayiplerde, hızlı toparlanma güçlü istihdam büyümesi yaratsa da kırılgan istihdamı artırdı.   Sahra Altı Afrikası'nda ise işçilerin dörtte üçünden fazlası kırılgan istihdam koşullarında çalışırken, her 5 çalışandan 4'ü aileleriyle birlikte günde kişi başına 2 doların altında yaşıyor.  Orta ve Güney-Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde ise işsizlik oranı yüzde 9,6'ya geriledi. 2009 yılında bölgedeki işsizlik oranı yüzde 10,4 idi.

ETİKETLER

haber