Ekonomi

EGZOZ GAZI KİRLİLİĞİNDE AB'YE UYUM  ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2011 13:35

-EGZOZ GAZI KİRLİLİĞİNDE AB'YE UYUM  ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Minibüs, otobüs gibi sekizden fazla yolcu taşıyan araçlar ile yük taşıyan ağır hizmet araçlarından çıkan emisyonlar, Euro 6'ya uygun olacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik (AT-595/2009) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikteki geçici madde uyarınca, 1 Ocak 2013 tarihinden 1 Ocak 2016 tarihine kadar Avrupa Birliği üyesi veya BM/AEK üyesi ülkelerin onay kuruluşları tarafından yetkilendirilmiş teknik servislerin düzenlediği Euro 6'dan önceki ve Türkiye'de uygulanan emisyon seviyelerine ait raporlar kabul edilecek.  Trafikteki araçlarda kullanılmak üzere imal edilen değiştirilebilir (yedek) motorlar hariç olmak üzere, 1 Ocak 2016'dan itibaren yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olmayan motorlar satılamayacak ve hizmete giremeyecek. Çevre ve insan sağlığının korunması için, motorlu araçlarda kullanılan motorların emisyon oranları sürekli düşürülüyor. Bu durum, tip onay belgeleri ile düzenleniyor. Belirlenen emisyon değerlerine uymayan motorlara tip onay belgesi verilmiyor ve bunlar trafiğe çıkamıyor. Halen Türkiye'de ağır hizmet araçlarında EURO 5 emisyon kriterlerine uygun motorlar kullanılıyor. AB, ağır hizmet araçlarında EURO 6 kriterlerine uygun motora, mevcut araçlar için 1 Ocak 2013, tüm araçlar için 1 Ocak 2014'te geçecek. Türkiye, AB'den 2 yıl sonra, 1 Ocak 2016'da ağır hizmet araçlarında EURO 6'ya geçmiş olacak. Yönetmelik, Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek ve sağlık ile çevrenin korunması amacıyla, araçların motorlarından çıkan gaz emisyonlarının Euro 6 emisyon sınır değerlerini sağlamasını teminen; emisyonları bakımından motorlu araçların, motorların ve değiştirilebilir parçaların tip onayı için ortak teknik şartları, araçların dolaşımda uygunluğu, kirlilik kontrol cihazlarının dayanıklılığı, araç üzerinde teşhis (OBD) sistemleri, yakıt tüketiminin ve CO2'in ölçülmesi, araç OBD'sine ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişebilirlik ile ilgili usul ve esasları belirliyor. -İMALATÇILARIN SORUMLULUKLARI  İmalatçıların sorumluluklarının da belirlendiği yönetmeliğe göre, imalatçılar, yönetmelik ekinde belirtilen emisyon sınır değerlerine uyulduğunu garanti etmek zorunda. -TİP ONAYI UYGULAMA TAKVİMİ  Yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren bu yönetmeliğe ve uygulama mevzuatına uygun olmayan ilk defa tip onayı alacak yeni tip araçlara emisyonlar ile ilgili gerekçelere dayanarak, AT tip onayı veya ulusal tip onayı verilmeyecek. Bu tarihten sonra belgelerde söz konusu araçların ve motorların piyasada yer almayacağının açıkça belirtilmesi kaydıyla, üçüncü ülkelere ihracat için tasarlanan araçlara ve motorlara Euro 6'dan önceki emisyon aşamalarına karşılık gelen tip onayı teknik belgeleri verilebilecek.  Yönetmelik uyarınca, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren emisyonlar ile ilgili gerekçelere dayanarak, bu yönetmeliğe ve uygulama mevzuatına uygun olmayan tip onayı belgeli araçların uygunluk belgeleri, Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği'nin (MARTOY) 26. maddesinin amaçları bakımından geçerli kabul edilmeyecek ve bu tür araçların tescili yapılmayacak, satılmayacak ve hizmete giremeyecek. Trafikteki araçlarda kullanılmak üzere imal edilen değiştirilebilir (yedek) motorlar hariç olmak üzere, aynı tarihten itibaren bu yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olmayan motorlar satılamayacak ve hizmete giremeyecek. Yönetmelik ile 2001 yılında yayımlanan Motorlu Araçların Motor Gücü ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (80/1269/AT), ayrıca 2007'de yayımlanan Ağır Hizmet Araçları ve Motorlarının Emisyonları (EURO IV ve EURO V) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2005/55/AT), 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere  yürürlükten kaldırıldı.

ETİKETLER

haber