Politika

DÜZELTME

28 Temmuz 2010 15:06

-DÜZELTME -MECLİS MESAİ REKORU KIRDI TBMM (A.A) - 28.07.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Meclis'in bu yasama yılında toplam 141 kanun tasarı ve teklifini yasalaştırdığını ifade ederek, toplam 935 saat 52 dakikalık çalışma süresinin son 9 yasama yılın rekoru olduğunu söyledi.  Şahin, TBMM Tören Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında Meclis'in 23. Dönem 4. Yasama Yılı'nı değerlendirdi; yasama, denetim ve yönetim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. TBMM Başkanı Şahin, Meclisin, yasama, denetim ve yönetim faaliyetleri bakımından verimli bir yasama yılını geride bıraktığını ifade etti. Başkanlık Divanı'nın, bu yasama yılında yaptığı toplantılarda 25 karara imza attığını anlatan Şahin, Meclisin 4. Yasama Yılı'nda da asıl işlevi olan yasama alanında çok yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Yasama faaliyetlerine ilişkin verilerin, TBMM'nin çalışma temposunu en açık şekilde ortaya koyduğunu anlatan Şahin, bu yasama yılında Meclise 170 kanun tasarısı ve 243 kanun teklifi verildiğini, çıkartılan kanun sayısının 93 olduğunu bildirdi. Şahin, ''Ancak yasama yılında kanunlaşan tasarı ve tekliflerin toplam sayısı 141'dir. 88'i tasarı, 53'ü tekliftir. Bu farklılığın sebebi, tasarı ve tekliflerin bir kısmının komisyonlarda birleştirilmiş olmasıdır'' dedi. TBMM Başkanı Şahin, kanunlaşan 53 kanun teklifinden 22'sinin iktidar tarafından, 31'inin ise muhalefet partileri ve bağımsız milletvekillerince verildiğini ifade etti. Şahin, 23. Dönem başından bu yana Meclis'in 327 kanun çıkardığını belirterek, bu kanunlardan 3'ünün Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Meclise iade edildiğini söyledi. Şahin, bu kanunların hepsinin Mecliste yeniden görüşülerek kanunlaştırıldığını anımsattı. Bu yasama yılında toplam 233 yasama dokunulmazlığı tezkeresi geldiğini, böylece 23. Dönemde gelen tezkere sayısının 672'ye yükseldiğini belirten Şahin, bu yasama yılında TBMM'nin 26 karar aldığını, 23. Dönemde alınan toplam karar sayısının 78 olduğunu kaydetti. -SON İKİ DÖNEMİN REKORU- TBMM Başkanı Şahin, Genel Kurulun, yasama faaliyetleri için bu yasama yılında 139 Birleşim gerçekleştirdiğini, 725 oturum yaptığını, 935 saat 52 dakika çalıştığını kaydetti Şahin, ''935 saat 52 dakikalık çalışma süresinin, son 9 yasama yılını kapsayan iki dönemin rekoru olduğunu'' ifade ederek, ''Bu faaliyetler, 45 bin 373 sayfa tutanakla tarihe kaydoldu. Son 9 yasama yılı için ortalama tutanak sayfa sayısı 30 bin 191 sayfayken bu yasama yılında bu rakam 45 bin 373 sayfaya ulaşmıştır'' dedi. -6 BİN 586 YAZILI SORU ÖNERGESİ VERİLDİ- Meclisin denetim çalışmaları hakkında da bilgi veren Şahin, 4.Yasama Yılı'nda milletvekillerinin 6 bin 586 yazılı, 659 sözlü soru önergesi verdiğini bildirdi.  Bir soruşturma önergesinin verildiği bu yasama yılında genel görüşme önergesi sayısının 5 olduğunu vurgulayan Şahin, verilen 4 gensoru önergesinin ise görüşülerek reddedildiğini kaydetti. TBMM Başkanı Şahin, bu yasama yılında verilen 409 araştırma önergesinden 24'ünün kabul edildiğini, konuları aynı olduğu için birleştirilen bu önergeler sonucunda 5 Araştırma Komisyonu kurulduğunu söyledi. -SORUNLARA ÇÖZÜM MERCİ- Dilekçe Komisyonuna yapılan başvuruların önceki yasama yılına göre önemli bir artış gösterdiğine işaret eden Şahin, 3. Yasama Yılı'nda 936 olan müracaat sayısının, bu yasama yılında bin 396'ya yükseldiğini belirtti. Şahin, önceki dönemden devralınan dilekçelerle beraber bin 438'inin karara bağlandığını kaydetti. -İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNA BAŞVURULAR- TBMM Başkanı Şahin, İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna, bu yasama yılında komisyona 2 bin 352 başvuru yapıldığını, bunlardan bin 749'unun sonuçlandırıldığını, 377 başvuru hakkında ise işlemin devam ettiğini kaydetti. Şahin, komisyon bünyesinde 3 alt komisyon kurulduğunu, yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan 16 raporun kabul edildiğini belirtti.