Ekonomi

Dünyada toplam 439 reaktör bulunuyor

ABD 104 adet nükleer reaktörle başı çekiyor. Onu 59 adetle Fransa, 55 adetle Japonya, 31 adetle Rusya takip ediyor. Fransa, elektriğinin yüzde 78'ini, Çin yüzde 2'sini reaktörlerden karş&#

24 Eylül 2008 03:00

ABD 104 adetle en fazla nükleer reaktöre sahip ülke konumunda. Bu ülkeyi 59 adetle Fransa, 55 adetle Japonya ve 31 adetle Rusya takip ediyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (IAEA) göre, küresel nükleer kapasite 1960 yılından 1980 yılının ortalarına kadar hızlı bir büyüme gösterirken, 1986 yılında nükleer reaktörlerden elektrik üretimi küresel çapta yüzde 16'ya ulaştı. Kapasitedeki büyüme daha sonra yavaşladı, ancak nükleer güçten elektrik üretiminin payı sonraki 20 yılda da pek değişmedi.

Nükleer endüstri alanında 1990'lı yıllarda teknolojide, idari alanda ve güvenlikte önemli gelişmeler sağlandı, her sanayi alanında olduğu gibi nükleer sanayide de yeni malzemeler, yeni bilgisayarlar ve yeni kalite kontrol yöntemlerinin avantajlarından yararlandı. Çernobil'de 1986 yılındaki nükleer felaketten sonra güvenlik alanında önemli düzenlemeler yapıldı.

Ancak bu gelişmelere rağmen küresel elektrik üretiminde nükleer reaktörlerin kullanımı oranı 2006 yılında yüzde 15'e düştü.

Nükleerde teklif şoku

Nükleer santral ihalesinde kehanet tuttu

Reaktörleri en etkin Fransa kullanıyor

Mart 2008 itibariyle dünyada 31 ülkede 439 nükleer reaktör bulunuyor. 439 nükleer reaktörün toplam kapasitesi yaklaşık 372 gigavata (GWe) denk düşüyor. Ayrıca 35 nükleer reaktör inşa ediliyor. ABD 104 adetle en fazla nükleer reaktöre sahip ülke iken, bu ülkeyi 59 adetle Fransa, 55 adetle Japonya ve 31 adetle Rusya takip ediyor. Rusya'da ayrıca 7 adet nükleer reaktörün inşası sürüyor.

Fransa nükleer reaktörlerden elektrik ihtiyacının yüzde 78'ini karşılarken, Fransa'yı yüzde 64,4 ile Litvanya ve yüzde 54,3 ile Slovakya takip ediyor. ABD elektrik ihtiyacının yüzde 19,4'ünü nükleer reaktörlerden karşılarken, Çin ise elektriğinin sadece yüzde 2'sini nükleer reaktörlerden üretiyor.

Nükleer enerji alanında düşük ve yüksek olmak üzere iki farklı tahmine dayanan senaryolar bulunurken, ilk senaryoya göre nükleer reaktörlerden elektrik üretiminin 2030 yılında yüzde 25'e, ikinci senaryoya göre ise yüzde 93'e çıkacağı ön görülüyor.

Her iki senaryoda gelecek birkaç on yılda nükleer enerjinin gelişmiş ülkelerde ve büyük gelişmekte olan ülkelerde varlığını sürdüreceği ifade ediliyor. İkinci senaryoda, 20 kadar ülkenin daha 2030 yılında nükleer reaktörlere sahip olacağı tahmin ediliyor.

Asya’da 20 nükleer santral bulunuyor

Nükleer enerji alanında önemli gelişme kaydeden Asya, inşaat halindeki 35 nükleer santraldan 20'sine ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl verilerine göre Hindistan elektriğinin yüzde 2,5'ini nükleer reaktörlerden karşılıyor. Halen 6 nükleer reaktörün inşa edildiği Hindistan, 2022 yılına kadar elektrik enerjisinin yüzde 10'unu ve 2052 yılına kadar ise yüzde 26'sını nükleer reaktörlerden karşılamayı planlıyor.

Hindistan gibi enerji talebi hızla artan Çin, nükleer enerji dahil mümkün olan bütün enerji kaynaklarından yararlanma kapasitesini artırmaya çalışıyor. Halen 6 nükleer reaktörün yapıldığı Çin, 2020 yılına kadar bu reaktörlerden elektrik üretimini karşılama oranını 5 kat artırmayı hedefliyor. Buna rağmen Çin'in enerji talebi o kadar hızlı artıyor ki 2020 yılına kadar elektrik üretimin sadece yüzde 4'ünü karşılıyor durumda olacak.

Japonya 55 nükleer reaktör işletiyor. Halen bir nükleer reaktörün inşaatının sürdüğü Japonya, 2006 yılında yüzde 30 olan nükleer reaktörlerden elektrik üretimini 2020 yılından önce yüzde 40'a çıkarmayı amaçlıyor.

Güney Kore'de 20 nükleer reaktör bulunuyor. Üç adet nükleer reaktörün inşaatının devam ettiği Güney Kore, elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ını nükleer santrallerden karşılıyor.

Rusya hariç Avrupa’nın geri kalanında 167 reaktör bulunuyor

Rusya'da 31 nükleer reaktör bulunurken, 7 adet nükleer reaktörün inşaatı sürüyor. Geçen yıl verilerine göre, Rusya elektriğinin yüzde 16'sını nükleer reaktörlerden karşılıyor.

Avrupa'nın geri kalanında 167 reaktör bulunuyor ve 6 adet nükleer reaktörün inşaatı devam ediyor. İngiltere'de ise 19 nükleer santral bulunuyor.

Baltık ülkeleri Polonya ile birlikte Litvanya'ya 2015 yılına kadar nükleer santral kurmak için prensipte anlaşmış bulunuyorlar.

ABD 104 nükleer reaktörden elektriğinin yüzde 19’unu karşılıyor

ABD 104 adet nükleer reaktörden ülkenin elektrik üretiminin yüzde 19'unu karşılıyor. Kanada

ise 18 nükleer santralle elektriğinin yüzde 16'sını üretiyor.

Arjantin, Brezilya ve Meksika'da 2'şer adet nükleer reaktör bulunuyor. Arjantin'de ayrıca bir nükleer reaktör daha inşa ediliyor.

Afrika kıtasında nükleer reaktör işleten tek ülke Güney Afrika

Güney Afrika'da 2 nükleer reaktör bulunuyor. Bu arada İran, Buşehr kentinde bir nükleer reaktörün inşaatını sürdürüyor.

Ayrıca Endonezya, Mısır, Ürdün ve Vietnam nükleer santral kurma olasılığı üzerinde düşünüyor.

ETİKETLER

haber