Ekonomi

Doğalgazda tarife dönemi 5 yıl olarak belirlendi ANKARA (A.A)

28 Ekim 2011 14:46

-Doğalgazda tarife dönemi 5 yıl olarak belirlendi ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz dağıtım şirketlerinin; perakende satış tarifelerine ilişkin birinci uygulama döneminin 1 Ocak 2012-31 Aralık 2016 olmak üzere 5 yıl olarak belirlenmesine karar verdi. EPDK'nın bazı Kurul kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Kurul, Tarifeler Dairesi Başkanlığı'nın doğalgaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında birinci uygulama dönemi için itfa süresinin 22 yıl olarak dikkate alınmasına, doğalgaz dağıtım şirketlerinin; perakende satış tarifelerine ilişkin birinci uygulama döneminin 1 Ocak 2012-31 Aralık 2016 olmak üzere 5 yıl olarak belirlenmesine karar verdi. Kurul, doğalgaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında birinci uygulama dönemi için reel makul getiri oranının ise yüzde 11,83 (reel ve vergi öncesi) olarak dikkate alınmasını kararlaştırdı. Kurul ayrıca, ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'nin Mersin adresinde faaliyette bulunan ATAŞ iletim hatlarına ilişkin iletim tarifesinin iletilecek akaryakıt türlerine deniz motorini türleri eklenecek şekilde iletim hizmet bedelinin deniz motorini türleri için 6 lira/m3 olacak şekilde uygulanmasına karar verdi.  Ayrıca, ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'nin depolama lisansı kapsamında Karaduvar Mahallesi - Mersin adresinde faaliyette bulunan Karaduvar Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin depolanacak akaryakıt türlerine deniz motorini türleri eklenecek şekilde; benzin, motorin türleri için 0,18 lira/m3 olan depolama hizmet bedelinin 0,16 lira/m3; fuel oil türleri için 0,18 lira/ton depolama hizmet bedelinin 0,16 lira/ton; deniz motorini türleri için ise 0,16 lira/m3 olacak şekilde; benzin ve motorin türleri için hizmet başına 7,90 lira/m3 olan teslim etme hizmet bedelinin 7,10 lira/m3 ve fuel oil türleri için de 9,60 lira/ton olan teslim etme hizmet bedelinin 8,60 lira/ton olacak şekilde uygulanmasına karar verildi. 

ETİKETLER

haber