Ekonomi

DOĞALGAZ FİYATINDA SERBEST PİYASAYA DOĞRU ANKARA (A.A)

16 Temmuz 2010 14:19

-DOĞALGAZ FİYATINDA SERBEST PİYASAYA DOĞRU ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğal gaz piyasasında serbestleşme için bir adım daha atmaya hazırlanıyor. EPDK tarafından hazırlanan, ''Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği Değişikliği Taslağı'', kamuoyunun ve sektörün görüşlerine açıldı. Mevcut düzenlemede ''birim doğal gaz alım fiyatı, birim hizmet ve amortisman bedelleri ve diğer faktörlerden'' oluşan doğal gaz şirketlerinin uyguladığı perakende satış fiyatı, ''birim doğal gaz alım fiyatı, sistem kullanım bedeli ve diğer faktörlerden oluşur'' şeklinde yeniden düzenleniyor. Buna göre, sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile Kurul tarafından belirlenen tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilecek. Böylece, dağıtım şirketinden doğal gaz ve taşıma hizmeti alan serbest tüketicilere uygulanacak perakende satış fiyatı, Kurul tarafından onaylanan fiyatları geçmemek kaydıyla, ilgili taraflar arasında serbestçe belirlenecek. Dağıtım şirketinden yalnızca taşıma hizmeti alan serbest tüketicilere taşıma bedeli uygulanacak ve bu bedelin de Kurul tarafından onaylanan perakende satış fiyatının, birim doğal gaz alım fiyatı hariç kısmını geçmemek üzere, ilgili taraflar arasında serbestçe belirlenecek. Düzenlemeyle getirilen yeni tarife yapısının, serbest tüketici limitindeki düşüşle birlikte, piyasanın talep tarafındaki serbestleşme sürecini kolaylaştıracağının düşünüldüğü belirtiliyor. Düzenlemenin yapılmasının doğal gaz piyasasının daha sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekli olduğunu belirten bir EPDK yetkilisi, buna ilave olarak, devam etmekte olan tarife metodolojisi çalışmalarının sonuçlandırılması için bu hususun karara bağlanması ciddi bir önem taşıdığını da vurguladı. -ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER- Düzenlemeye konulan bir geçici maddeye göre 4646 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müsteniden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan Eskişehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve Bursa Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. tarafından, özelleştirme tarihlerinden başlamak ve 8 yıl boyunca geçerli olmak üzere sistem kullanım bedelli Kurul kararı ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli olarak, serbest tüketiciler için ise Kurul tarafından serbest tüketici limiti dikkate alınarak belirlenen taşıma bedeli olarak uygulanacak. Başka bir geçici maddeye göre de Başkent Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi tarafından lisansın geçerlilik süresinin ilk 10 yılı boyunca geçerli olmak üzere sistem kullanım bedelleri; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli ve taşıma bedeli adı altında uygulanacak. Aynı süre boyunca, birim hizmet ve amortisman bedeli ile taşıma bedeli uygulamasında 800 bin metre küp tüketim miktarı dikkate alınacak.  

ETİKETLER

haber