Sosyal Güvenlik

DİSK: Asgari ücretinin en az 2 bin TL net olması gerekir

"Asgari ücret vergiden muaf tutulmalı"

30 Kasım 2016 00:07

Asgari ücretin vergiden muaf olmasını isteyen DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “2017 yılı asgari ücretinin en az 2 bin TL net olması gerekir” dedi. 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, Aralık ayında belirlenecek olan asgari ücrete ilişkin taleplerini açıkladı. DİSK’in Beşiktaş’ta bulunan merkez binasında düzenlenen basın toplantısına DİSK’e üye işçiler, sendika temsilcileri ve yöneticileri katıldı. 

TOMA geldi

Beko, basın toplantısına TOMA'nın geldiğine dikkat çekerek buna rağmen toplantıya gelen basın emekçilerinin cesaretine teşekkür ederek konuşmasına başladı. 2017 Asgari ücretinin Aralık ayında belirleneceğini hatırlatarak sözlerine devam eden Beko, “Asgari ücret tespiti öncesinde özellikle sermaye ve hükümet çevrelerinde asgari ücret artışını düşük tutmaya dönük açıklamalar gelmeye başladı” dedi. 

DİSK’in 2015 yılında asgari ücret talebinin bin 800, 2016 yılında ise bin 900 TL olarak dile getirdiklerini belirten Beko, 7 Haziran seçiminde büyük oy kaybıyla çıkan AKP hükümetinin, 1 Kasım seçiminde öncesinde ise net bin 300 TL asgari ücreti kabul etmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi. Beko, asgari ücretin 2016 yılında bin 300 TL olarak kabul edilmesine rağmen işverenin işçiye ödediği esas ücretin bin 177 TL olduğunu belirtti. 

"Net asgari ücret bin 777 liradır"

DİSK-AR’ın asgari ücrete yönelik yapılan araştırmasına dikkat çeken Beko, önümüzdeki günlerde asgari ücretin neden 2 bin TL olması gerektiğini kapsamlı bir basın toplantısı ile de açıklayacaklarını söyledi. DİSK-AR’ın asgari ücrete yönelik yaptığı araştırmaya değinen Beko, “Nüfusun en düşük gelir grubunu oluşturan yüzde 20’lik diliminin milli gelirden aldığı payın, uzun süredir yüzde 6 civarında oldu” dedi. Asgari ücret artışlarının gerçek maliyetinin işverenler tarafından üstlenilmediğini belirten Beko, işverenlerin, teşvikler ve verimlilik artışı yoluyla, "yük" olarak ifade ettikleri işgücü maliyetlerinden sürekli olarak tasarruf ettiklerine dikkat çekti. İşverenlerin 2016’da asgari ücretin maliyetinin yüzde 30’luk artışını bahane ederek şikayet ettiklerini vurgulayan Beko, gerçek durumun öyle olmadığını şu sözlerle anlattı: “Asgari ücretin işverene maliyeti bir yandan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) öte yandan 5 puanlık SGK prim indirimi nedeniyle önemli ölçüde düşmektedir. 2016 itibariyle AGİ hariç asgari ücret bin 300 TL değil, bin 177 TL’dir. İşveren tarafından işçiye ödenen net asgari ücret budur."

"Asgari ücret vergiden muaf tutulmalı"

2008 yılı başında 414 dolar olan asgari ücretin 2016 Kasım ayı itibariyle 377 dolara gerilediğine dikkat çeken Beko, döviz kurlarındaki artış nedeniyle asgari ücretin aşındırıldığını söyledi. Beko, dövizdeki artış nedeniyle enflasyonun yükselmesi beraberinde, reel olarak gerileteceğini belirtti. Temmuz 2015 yılı itibariyle 2 bin 191 TL, Temmuz 2016 itibariyle 2 bin 517 TL olan en düşük memur ücretlerinin işçi ücretleri ile karşılaştırıldığında işçilerin ücretlerinin ne derece az olduğunu belirten Beko, işçi ve memur ücretlerine bakılmadan 2017 yılında tek asgari ücretin olması gerektiğini dile getirdi. Beko, “Asgari ücret tüm çalışanlar için ortak ve toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmeli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler oluşturulmalıdır” dedi. Asgari ücretin AGİ hariç ve net olarak hesaplanması gerektiğini ve vergiden muaf tutulması gerektiğini de sözlerine ekleyen Beko, “Net asgari ücret işveren tarafından işçiye ödenen miktardır. AGİ ise devlet tarafından sağlanan bir destektir” dedi. 

"Asgari ücret 2 bin lira olmalı"

Asgari ücretin Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 131 sayılı sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’na uygun biçimde işçinin ve ailesinin insanca yaşamasına yetecek şekilde belirlenmesi gerektiğini belirten Beko, “TÜİK tarafından 2015 Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunulan ve Kasım 2015’teki değerleri içeren miktar bin 600 TL iken, enflasyon ve milli gelir artışından pay da hesaba katılmadan asgari ücret bin 300 olarak belirlenmiştir” dedi. Aradan geçen 1 yıllık süreç içerisinde ise yüzde on gibi bir artışın söz konusu olduğuna dikkat çeken Beko, asgari ücretin buna göre hesaplanması ve 2 bin TL olması gerektiğini söyledi. Asgari ücretin sadece asgari ücretlileri değil, tüm çalışanları ilgilendirdiğini söyleyen Beko “Tüm ücretleri belirlediğinin bilinciyle, tüm işçileri 2 bin TL net asgari ücret talebine sahip çıkmaya çağırıyoruz” diyerek sözlerine son verdi.