Dünya

'Din afyondur' diyen Karl Marx'la barıştılar

Vatikan: Marx'ın kapitalizm eleştirisi insanlığın geniş bir kesimince hissedilen sosyal yabancılaşmaya ışık tuttu

23 Ekim 2009 03:00

Vatikan, 'dünyanın güneşin etrafında döndüğü' tezinden vazgeçmesi ile ölüm arasında tercihe zorladığı gökbilimci Galile, evrim teorisi yüzünden savaş açtığa Charles Darwin ve geleneği sarsıcı görüşlerinden ötürü hedef seçtiği Oscar Wilde'den sonra “Din halkın afyonudur” diyen Karl Marx'la barışıyor.Vatikan gazetesi L'Osservatore Romano, 'Marx'ın kapitalizm eleştirisi insanlığın geniş bir kesimince hissedilen sosyal yabancılaşmaya ışık tuttu' tespitiyle ünlü filozofa 'iade-i itibar'da bulundu.

Vatikan’ın Roma’daki eğitim üssü Gregorian Üniversite’de felsefe tarihi Profesörü Georg Sans, gazetede çıkan makalesinde, insanlığın ihtiyaçları ile doğal çevre arasında ‘yeni bir uyum’ bulma arayışıyla ilgili Marx’ın çalışmasının hâlâ anlamlı olduğunu vurguladı. Sans, Marx’ın teorilerinin kapitalist toplumlardaki müzmin gelir adaletsizliğine izahata yardımcı olabileceğini belirtip “Marx’ın sözünü ettiği yabancılaşmanın köklerinin kapitalist sistemde olup olmadığını kendimize sormalıyız. Eğer para kendi kendine çoğalmıyorsa o halde zenginliğin bir avuç insan elinde birikmesini nasıl izah edeceğiz” diye yazdı. Sans, Marx’ın entelektüel mirasının 20. yüzyılda onu kötüye kullanan komünist rejimler tarafından bozulduğunu savundu. İki yıl önce Papa 16. Benediktus, Marksizmi ‘modern çağın felaketlerinden biri’ diye niteleyip “Marksist sistem sadece hazin bir ekonomik ve ekolojik yıkım değil insan ruhuyla ilgili acılı bir yıkım bıraktı” demişti.

Vatikan, geçen yıl 1633’de tezini inkâr ettirdiği Galile’nin heykelini yargılandığı binanın önüne dikmişti. Bu yıl Darwin’in 200. doğum günü etkinlikleri sırasında evrim teorisinin yaratılış inancının birbirini tamamladığı savunulmuştu. Ağustosta Wilde için “Modern dünyayı rahatsız edici ve olumlu yanlarıyla en berrak şekilde analiz eden, 19. yüzyıl şahsiyetlerindendi” denilmişti.