Politika

"Devlet, neden Ermeni toplumunun patrik seçim sürecine müdahale etti?"

HDP’li Paylan, Türkiye Ermenileri Patriği'nin seçilememesini TBMM gündemine taşındı

13 Aralık 2017 04:56

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Patrik seçim sürecinin, yıllardır  sürüncemede kalması ve Ermeni toplumunun hakkı olan patrik seçimine ilişkin müdahale edildiğine ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na önerge veren Paylan, Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan'ın sağlık sorunlarından dolayı 9 yıldır görevini sürdüremediğine dikkat çekerek, “Devletin, Ermeni toplumunun patrik seçim sürecine müdahalesinin dayanağı nedir” diye sordu.

Paylan’ın  İçişleri Bakanına yönelttiği sorular ve gerekçesi şöyle:

Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan sağlık sorunlarından dolayı dokuz yıldır görevini sürdürememektedir.
Türkiye Ermeni Patrikliği’ne bağlı ruhaniler, yeni patriğin seçilmesi sürecini başlatmak için; 1863 Ermeni Nizamnamesi, Lozan Antlaşması ve teamüllere göre, 15 Mart 2017 günü yapılan seçim sonucunda Başepiskopos Karekin Bekçiyan’ı Değabah [Patrik Kaymakamı] seçmişlerdir.

Değabah seçiminin ardından, yine teamüllere göre Patrik seçim süreci başlamıştır. Patriklik makamı tarafından müteakip defalar, Valilik aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’na yazılar yazılmıştır. Fakat bu yazıların hiçbirine gerekli mercilerden henüz bir yanıt verilmemiştir.

Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan sağlık sorunlarından dolayı dokuz yıldır görevini sürdürememektedir. Türkiye Ermeni Patrikliği’ne bağlı ruhaniler, yeni patriğin seçilmesi sürecini başlatmak için; 1863 Ermeni Nizamnamesi, Lozan Antlaşması ve teamüllere göre, 15 Mart 2017 günü yapılan seçim sonucunda Başepiskopos Karekin Bekçiyan’ı Değabah [Patrik Kaymakamı] seçmişlerdir.

Değabah seçiminin ardından, yine teamüllere göre Patrik seçim süreci başlamıştır. Patriklik makamı tarafından müteakip defalar, Valilik aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’na yazılar yazılmıştır. Son olarak 9 Temmuz 2017 günü, Değabah Başepiskopos Karekin Bekçiyan’ın imzasıyla seçim sürecine dair bir yazı, Müteşebbis Heyet tarafından İstanbul Valiliği’ne gönderilmiştir. Fakat bu yazıların hiçbirine gerekli mercilerden henüz bir yanıt verilmemiştir. Oysaki iki aşamalı olarak planlanan patrik seçimleri için önerilen tarihler 10 ve 13 Aralık 2017 idi.

Basında yer alan şekliyle, İstanbul Valisi Vasip Şahin’in “devletin, Karekin Bekçiyan’ı Patriklik kaymakamı olarak tanımadığı, İstanbul’daki diğer iki episkopos arasında bir tercih yapılmasını istediği” ifadesini kullandığı iddia edilmektedir.
Patrik seçim sürecinin, yıllardır bu şekilde sürüncemede kalması ve Ermeni toplumunun hakkı olan patrik seçimine devletin müdahalesi, cemaat içinde huzursuzluğa sebep olmaktadır.

Devletin, Ermeni toplumunun patrik seçim sürecine müdahalesinin dayanağı nedir?

İstanbul Valisi Vasip Şahin’in, iddia edildiği gibi patrik seçim sürecine bir müdahalesi var mıdır?

Ermeni toplumunda patrik seçim sürecinin başlatılması konusunda bir mutabakat varken ve çalışmalar başlamışken, sürecin geciktirilmesinin nedeni nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyaretinde Batı Trakya’daki müftü seçimlerinin yapılmamasını eleştirirken, Türkiye’de uzun süredir Ermeni toplumunun patrik seçiminin engellenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ermeni toplumunun patrik seçiminin engellenmesi tasarrufunu ne zaman sonlandıracaksınız?