Politika

DEMİRTAŞ: BİZ BÖLGE MECLİSLERİ ÖNERİYORUZ İSTANBUL (A.A)

21 Aralık 2010 12:24

-DEMİRTAŞ: BİZ BÖLGE MECLİSLERİ ÖNERİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ortaya koydukları ''Demokratik Özerklik Projesi''nin aynı zamanda Türkiye'de ayrılık veya bölünme kaygılarını ortadan kaldıracağını öne sürerek, ''Bu model, Türkiye'nin demokratikleşme sürecine hizmet edecek'' dedi. Taksim'deki Elite World Otel'de ''Kürt Sorunu'' konulu toplantıda konuşan Demirtaş ''Kürt Sorunu''nun Türkiye'nin en önemli tarihsel sorunu olduğunu savunarak, konuya ilişkin çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi. Sorunun çıkış tarihinden itibaren çözümsüz kaldığını ifade eden Demirtaş, ''(Kürt Sorunu) derken, kendi anavatanında kendi kendini yönetme ve kendi kaderi hakkında söz sahibi olma arayışı içerisinde olan bir halkın sorunundan söz ediyoruz. Bugün de aslında sorunun içeriği farklı değildir. Bu nedenle bizim çözüm arama isteğimiz de bundan bağımsız değildir'' diye konuştu.  -''DEMOKRATİK ÖZERKLİK PROJESİ''- Sorunun giderek uluslararası bir konu haline geldiğini öne süren Demirtaş, ''Somut çözüm önerisi, modelini nasıl geliştirebiliriz'' yaklaşımı ile ''Demokratik Özerklik Projesi''ni ortaya koyduklarını söyledi. Projenin, Türkiye'deki kimlik ve statü taleplerini karşılayacak bir çözüm içermesi gerektiğini söyleyen Demirtaş, ''Bu model aynı zamanda, Türkiye'de ayrılık veya bölünme kaygılarını ortadan kaldıracak. Bu model Türkiye'nin demokratikleşme sürecine de hizmet edecek. Hem Türkler için hem Kürtler için bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesine uygun bir model olacak'' dedi. -''ULUS DEVLETİ ANLAYIŞININ DEĞİŞMESİ GEREK''- ''Her Kürt'ün devlet ile kuracağı statünün vatandaşlık statüsü olacağını'' ifade eden Demirtaş, ''bir halk olarak Kürtlerin statüleri belirlenecekse onun da özerk bir yönetim statüsü ile yapılması gerektiğini'' öne sürdü. Ulus devlet anlayışının değişmesi gerektiğini savunan Demirtaş, şöyle devam etti: ''Buradan hareketle vatandaşla devletin sorunlarını çözebilmenin en etkili yolu, demokrasiyi vatandaşa götürebilmektir. Yani devleti küçültmek, demokrasiyi büyütmek ve katılımcılığı artıracak yerinde yönetim modellerini geliştirmek, merkezde toplanan yetkilerin önemli bir kısmını yerellere devredebilmektir. 'Türkiye, tek bir merkezi parlamentoda tüm yetkilerin toplandığı ve hükümet diye bir organın bütün ülke adına yürütme yetkilerini elinde bulundurduğu bir ülke olamaz' diye düşünüyoruz ve bundan hareketle biz 'Yerinden yönetimi öneriyoruz. Türkiye 20-25 idari bölgeye ayrılabilir. Biz il genel meclisleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında bir yerde konumlanan 'Bölge Meclisleri' öneriyoruz.''  Demirtaş, bu sistemde TBMM'nin dış ilişkiler, ulusal savunma, genel maliye hizmetlerini elinde bulunduracağını, adalet ve eğitim gibi hizmetleri de yerel yönetimler ile birlikte yürütebileceğini, geri kalan tüm yetkilerin bölge meclisine devredileceğini söyledi. Her ''Bölge Meclisi''nin Türkçeyi resmi dil olarak kullanacağını ve Türk bayrağı yanında, kendilerini temsil eden bir bayrak ve flama da kullanabileceğini ileri süren Demirtaş, bu modelin Ortadoğu'da da bir barış alanı oluşturacağını, aynı zamanda Türkiye'de terörün bu sayede sona ereceğini iddia etti.

ETİKETLER

haber