Politika

Danıştay davası Ergenekon'la birleştiriliyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılılığı, Danıştay saldırısı davası sanıkları için, Ergenekon soruşturmasına ait tüm belge ve beyanların getirtilerek yeniden b

07 Ekim 2008 03:00

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılılığı, Danıştay saldırısı davası sanıkları Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, İsmail Sağır, Erhan Timuroğlu ve Süleyman Esen'in, Cumhuriyet gazetesine bomba atılması ve Danıştay saldırısıyla ilgili mahkemeye gönderilen belgeler dışında, “Ergenekon” soruşturmasına ait tüm belge ve beyanların getirtilerek yeniden bir karar verilmesini istedi.

Danıştaya saldırı davasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan tebliğname, temyiz incelemesini yapacak Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderildi.
Teliğnamede, sanıklar Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır hakkında, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek” suçundan, sanık Süleyman Esen hakkında ise “silahlı örgüte üye olmak ve patlayıcı madde temin etmek” suçlarından kurulan hükümlerin temyiz istemleri incelendi.
Tebliğnamede, sanıklar Arslan, Yıldırım, Sağır ve Timuroğlu hakkında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan kurulan hükümlere yönelik, sanık Sağır'ın avukatının temyiz itirazının bir gerekçeye dayanmadığı belirtildi.

Arslan'ın avukatının, “sanığın atılı suçu işlediğine ilişkin cezalandırılmasına yeterli kesin ve inandırıcı delil olmadığı ve bu suçtan beraatına karar verilmesi gerekirken ağırlaştırılmış ağır hapis cezası kararı verilmesinin hatalı olduğu” yönündeki temyiz itirazının da reddedilmesi gerektiği kaydedilen tebliğnamede, sanık Osman Yıldırım'ın avukatının, “sanığın Cumhuriyet gazetesine atılan bombalarla ve Danıştay saldırısıyla ilgisi olmadığı” şeklindeki temyiz itirazının da reddine karar verilmesi gerektiği görüşü yer aldı.

Erhan Timuroğlu'nun avukatının “sanığın atılı suçtan beraatı gerekirken, cezalandırılmasının hatalı olduğu” yönündeki temyiz itirazı da yerinde görülmeyen tebliğnamede, Ankara Cumhuriyet savcılarının, sanıklar Yıldırım, Timuroğlu ve Sağır hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesinin (takdiri indirim nedenleri) uygulanmaması gerektiğine ilişkin temyiz itirazları da yerinde görülmediğinden reddine karar verilmesi istendi.

Tebliğnamade, şöyle denildi:
“Ancak dava içeriğine göre, hukuki ve fiili irtibat bulunduğu iddia edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK'nın 250. maddesi ile görevli ve yetkili birimi) 2007/1536 sayılı soruşturma (Ergenekon Soruşturması) dosyasının Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine bomba atılmasıyla ilgili bölümünün Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine 17 Aralık 2007'de gönderilen belgeler dışında ve bu tarihten sonraki soruşturmaya ait tüm belge ve beyanların getirtilerek incelenmesi sonucu, sanık Süleyman Esen yönünden isnat edilen suçun sübutuna, sanıklar Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu için de suç vasfının tayini bakımından bir karar verilmesinin zorunluluğunun bulunması...”

Tebliğnamede, sanıklar hakkında bu yönden kurulan hükmün bozulması istendi.

Tebliğnamenin, temyiz incelemesini yapacak 9. Ceza Dairesi için bağlayıcı niteliği bulunmuyor. Ancak, tebliğnameye aykırı bir karar çıkması halinde Başsavcılık isterse dosya yerel mahkemeye gitmeden karara itiraz edebilecek. İtiraz edilmesi halinde dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından görüşülecek.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Kasım ayı sonu veya Aralık ayının başında temyiz istemi duruşmalı olduğu için duruşma günü belirleyecek.


ETİKETLER

haber