Politika

Cumhurbaşkanlığı seçimi yeni taslağı belli oldu

Yeni cumhurbaşkanlığı seçimini düzenleyen kanun tasarısına göre seçim 5 yılda bir yapılacak, bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilecek.

18 Kasım 2009 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine ilişkin Anayasa değişikliğine paralel yasa taslağı hazırlandı. Taslağa göre, yarışa katılacak cumhurbaşkanı adayları yurtdışından yardım alamayacak, bağışlar için "seçim hesabı" oluşturacak, kampanyada harcamadığı paraları Hazine'ye devredilecek.

NTV'nin haberine göre cumhurbaşkanının seçimini düzenleyen kanun tasarısı taslağının ayrıntıları belli oldu.

26 maddeden oluşan ve Anayasa değişikliği benimsenen temel ilkeleri de içeren taslakta öngörülen hükümler şöyle:

Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanı seçimleri beş yılda bir yapılır.

Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Salt çoğunluğu alan aday seçilecek

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması halinde ikame yoluna gidilemez.

Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum şeklinde yapılır; geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.


Yenisi başlayana kadar eskisi devam edecek


Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanı'nın görevi devam eder.

Cumhurbaşkanlığı makamının ölüm, çekilme veya başka bir sebeple boşalması halinde, yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığı'na vekâlet eder.

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

Kimler aday olabilecek?

Kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Kampanya için 'Seçim Hesabı' açılacak

Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adaşlar yurtdışından yardım alamayacak. Yurtiçinden yapılacak yardımlar için cumhurbaşkanı adayları adına "seçim hesabı" açılacak.

Kampanya harcamalarını "seçim hesabı"ndan yapacak adayların gelirleri, Yüksek Seçim Kurulu'nca seçimden sonraki bir ay içinde denetlenecek.

Adayların kampanyada harcamadığı bağışlar, Hazine'ye gelir olarak devredilecek.


TRT'de propaganda yapacaklar


Cumhurbaşkanı adaylarına resmi TV-Radyo kanalı olan TRT'de propaganda konuşması yapma olanağı sağlanacak. Siyasi parti temsilcileri de, seçim dönemlerinde TRT ekranlarında, oy oranlarına göre belirlenen sürelerle propaganda konuşması yapabiliyorlar.