Gündem

'Cübbeli Ahmet', Ebrar Karakurt'u hedef aldı: Elinde yetki olanlar bu sitelere ulaşımı engellemelidir ki; toplu helâklara maruz kalmaktan selâmette kalalım

16 Ağustos 2021 16:24

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf nedeniyle Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt'u cinsel yönelimi nedeniyle hedef aldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Ünlü, yetkilileri ve Diyanet'i göreve çağırarak, "Sosyal medyada eşcinselliği özendirenler engellenmezse neslimiz büyük zarar görecektir" dedi. Ünlü'nün paylaşımları büyük tepki gördü. 

TIKLAYIN - Sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf nedeniyle homofobik saldırıların hedefi olan Ebrar Karakurt'a destek mesajları yağdı

Ünlü'nün tepki alan Ebrar Karakurt'u hedef gösterdiği paylaşımları şöyle:

"Devlet Kadrosunda Bulunan Birinin Lezbiyenliği Değil, Lezbiyenliği Teşhiri ve İnsanların Bunu Savunması Başımıza Ne İşler Açacak!?

Bu tweetlerimizin herkesi ilgilendiren tafsilatı için tıklayınız:

İşittiğime göre; Milli takımda oynayan bir voleybolcu lezbiyenliğini teşhir etmiş ve eli klavye tutan birçok kimse bunu müdâfea etmiş, bunca belâ yetmemiş olacak ki artık toplumdaki bazı kimseler yıkıcı bir umûmi belaya davetiye çıkarır hale gelmiş.

Bu yüzden sessiz kalanlar başta olmak üzere kimse dünyâda belâdan, âhirette azaptan kurtulamaz.

İnsan Günahını Teşhir Eder de Kimse Bir Şey Söylemezse Azap Herkesi Kuşatır

Bilinmelidir ki; günahlar âşikâre işlenir de İslâm toplumu buna tepki vermez, yetkililer elleriyle, bizim gibi tebliğciler dilleriyle ve hiçbir şeye gücü yetmeyenler de kalpleriyle günaha rızâ göstermeyerek...

...İslâm’ın emrettiği tavrı takınmazlarsa azap sadece bu günahları işleyenlere vurmaz, toplumun tümünü kaplar. Nitekim Allâh-u Te‘âlâ’nın:

"Öyle büyük bir günahtan /(günahların sebebiyet vereceği kargaşa, iç savaş ve) azaptan/ iyice sakının ki o (azap) içinizden özellikle o zulüm(leri) işlemiş olan kimselere isabet etmez (bilakis onun kötü tesiri hepinizi etkiler)!

Bilin ki gerçekten Allâh, azâbı çok şiddetli olandır!” (el-Enfâl Sûresi:25) âyet-i kerîmesi bu husûsta açık bir delildir.

Bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem): “Şüphesiz insanlar (İslâm’ın reddettiği) münker bir şeyi görürler de onu değiştirmezlerse çok yakında Allâh onların tümünü azabıyla kuşatacaktır” (Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, rakam:1, 1/177-178) buyurmuştur.

LEZBİYENLİK ZİNA GİBİ BÜYÜK GÜNAHLARDANDIR
Lezbiyenliğin İslâm’ın reddettiği büyük bir günah olduğu hususunda ise Allâh-u Te‘âlâ:

"Artık her kim (nikâhlı eşlerinden istifâde gibi) bu(helâl ala)ndan ötesini arar (da, şehvetini haram yollardan tatmine kalkışır)sa ancak onlar haddi aşanların ta kendileridir!” (el-Müminûn Sûresi: 7) buyurmuştur.

Ayrıca “Kadınların (şehvetlerini tatmin etmek için) birbirine sürtünmesi aralarında (işlenen) bir zinâdır.” (Ebû Ya‘lâ, el-Müsned, rakam:7491, 13/476) hadîs-i şerîfi bu hususta delil teşkil etmektedir.
Eşcinsellik ve Lezbiyenlik Büyük Yıkımlara ve Toplu Azaplara Sebebiyet Verir

Bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
“Ümmetim beş şeyi yaptığı zaman; … ve (karşı cinsle nikâhlanmayı terkedip şehvetlerini tatmin etme husûsunda) erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetindikleri zaman artık helâk...

...(ve büyük yıkım) onların üzerine çökecek ve Allâh Kendi katından büyük bir azap ile onların tümünü kaplayacaktır.” (el-Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, rakam:5084, 7/328)

“Başımıza taş yağacak” lafı kocakarı lafı değildir. Nitekim bir hadîs-i şerîfte: “Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinirlerse mutlaka yere batırılma, maymuna ve domuza dönüştürülme ve gökten taş yağması vâki olacaktır.”


(es-Süyûtî, Câmi‘u’l-ehâdîs, rakam:16029, 15/498) buyrulmuştur.

Eşcinselliği ve Lezbiyenliği Savunmak İnsanı Dinden Çıkarır
İnsan bu günahları yapmakla dinden çıkmaz, ama yapmasa da savunan kişi haramı helal gördüğü için kâfir olur.

Nitekim dağdaki eşkiyâ katil, bağda buna rızâ gösteren ise kâfir olur. Bundan dolayı: “Deyyûs’un günahı zina edenlerden daha büyüktür.” buyrulmuştur. (el-Âlûsî, Rûhu’l-me‘ânî, 6/179) Zira o, eşiyle zinâ edilmesine rızâ gösterdiğinden daha büyük azâba müstehaktır.

Gayri Âhlaki Davranışları Teşhir Edenler Hakkında Yetkililer Âcil Müdâhalede Bulunmalıdır
Konumuz Milli takımda oynadığı için genç kızlara örnek gösterilen bir kızın lezbiyenliği teşhir ederek gençliğe kötü örnek teşkil etmesi olduğu için büyük önem arzetmektedir.

Diyanetimiz bu husustaki âyet ve hadisleri insanlara duyurarak, hutbeler okutarak ve zarûrî açıklama ismiyle basın toplantıları yaparak üzerine düşen bu vazifeyi âcilen yerine getirmelidir.

Yetkililer “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim” kuralını işletmelidir.

Ahlaklı olmanın ölçüsü hiç şüphesiz ki bizleri yaratan Yüce Allâh’ın belirlemeleriyle sâbit olur. Yoksa bugün özgürlük adına eşcinselliği ve lezbiyenliği ahlâka muğayir görmeyenlerin yarın çocuk istismarını, ensest ilişkileri, hatta hayvanlara tecavüzü meşrû görmeyeceklerine dair bize kim teminat verebilir?!

Dolayısıyla yetkililer bütün spor tesislerinde asılı bulunan:

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim” düsturunu işleterek insanlara kötü örnek olan kişileri devleti temsil eden kurumlarda çalışmaktan el çektirmelidir ki bir daha bu gibi gayrimeşru işler yapanlar devlet vazifesinde çalışamayacaklarını anlasınlar.

Sosyal Medyada Eşcinselliği Özendirenler Engellenmezse Neslimiz Büyük Zarar Görecektir
Günümüzde eşcinselliği özendirerek milyonlar kazanan youtuberlar gençlerimizi haramlara özendirmekte ve onları:

“Biz de böyle yapsak kimse bir şey demeyecek, aksine çok da paramız olacak” diyerek bu kişilerin müstehcen durumuna özlem çektirmektedir.

Dolayısıyla elinde yetki olanlar bu sitelere ulaşımı engellemelidir ki böylece toplu helâklara mâruz kalmaktan selâmette kalalım, âhirette de azaba uğratılmayalım.