Gündem

Çocuk cezaevlerinin kapatılması için Mersin'de kampanya başlatıldı

Mersin'de Mersin Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi, çocuk cezaevlerinin kapatılmasını istedi ve imza standı açtı

21 Nisan 2014 20:52

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi üyeleri, çocuk cezaevlerinin kapatılması talebiyle Özgür Çocuk Park'ında basın açıklaması yaptı. Çocuk cezaevlerinin kapatılması için de imza standı açıldı. Girişim adına açıklama yapan Fahriye Cengiz, çocuk cezaevlerinde yaşananların en önemlisinin çocuk cezaevlerinin olduğunu kaydederek, “Çocuk cezaevlerinin kapatılması, alternatif olabilecek modellerin geliştirilmesi ve alt yapının kurum ve kuruluşlarının acilen oluşturulması zorunludur. Çocuğa özgü adalet sistemi içerisinde çocuğa yönelik uygulanan yaptırımların eğitici, onarıcı, telafi edici ve toplumsal barışı ve dayanışmayı sağlayıcı özelliklerinin olması göz önünde tutulmalıdır. Çocuklar için adalet sistemine sokmadan yönlendirme, uzlaşma, arabuluculuk, uyarı, ikaz, tazmin ve telafi yolları, sosyal alıştırma kursları vb. etkin ve işlevsel gözetim ve rehberlik, etkin psiko-sosyal, destek ve tedbirler gibi farklı ülkelerde uygulanan yöntemlerin bir an önce yasal ve örgütsel alt yapısı oluşturulmalıdır" dedi.

Çocuk cezaevlerinin derhal kapatılmasını talep  ettiklerini dile getiren Cengiz, "Cezaevleri kapatılıncaya ve alternatifin hayata geçirilinceye kadar var olan cezaevlerindeki çocuklara BM İşkenceye Karşı Sözleşme'nin ek ihtiyari protokolü (OPCAT) uyarınca oluşturulması zorunlu olan Ulusal Önleme Mekanizması bir an önce oluşturulmasını ve yapılacak ziyaretlerde çocuk kapalı ve açık ceza infaz kurumlarının, Avrupa İşkencenin ve İnsanlık dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) standartlarına uygun bir şekilde sivil ve bağımsız inceleme ve denetime açılmalıdır. Biz kapanmaya kadar geçecek süreçte üstümüze düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklama sonrası Çocuk cezaevlerinin kapatılması için de imza standı açıldı.