Ekonomi

Çırak ve stajyerler için kanun teklifi: Çalıştıkları süre emekliliğe sayılsın

"Ortada harcanan bir emek var"

27 Şubat 2018 12:50

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çıraklar ve staj yapan öğrencilerin çalıştıkları süre içindeki sigortalılıklarının, emeklilik bakımında da sigortalılık kapsamına alınması için kanun teklifi verdi. 

Gürer, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun teklifinde, “Eşinin iş yerinde ücretsiz olarak çalışan kadınlar, boşanma kaza ölüm gibi olağan dışı nedenlerle sosyal güvenlik kapsamının dışına çıktığında, her türlü güvenceden yoksun kakmaktadır. Bu kadınların çalıştıkları süreleri borçlanmalarının sağlanması sosyal hukuk devletinin gereği ve ödevidir” açıklamasında bulundu. 

3308 sayılı Mesleki Eğitim yasası gereği, çıraklık ve mesleki eğitim alan öğrencilerin eğitimlerinin bir parçası olarak staj yaptıklarına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, tamamen kamu otoritesinin gözetim ve denetimde gerçekleşen, bu staj eğitiminde sigortalı olma zorunluluğu olduğunu, ancak bu sigortalılık sürelerinin, emeklilik bakımından sigortalılık kapsamına alınmadığını anımsattı. 

Yapılan bu düzenleme ile bir haksızlığın ortadan kaldırılması amaçlandığını anlatan Ömer Fethi Gürer, “ Staj da olsa, bir çalışma süresi ve harcanan bir emek olduğu düşünülürse, bunu yok saymak hukuk normlarına uymamaktadır 5510 sayılı yasa ile emeklilik yaşının kademeli olarak düzenlendiğini de ele alırsak, bu yasanın, yaş ile ilgili düzenlemeyi etkilemediğini sadece, kesilen primlerin ve sürelerin emeklikten sayılması amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı.