Politika

CHP'nin kurultayı başladı

CHP'nin tüzük ve program değişikliği için toplanan 14. Olağanüstü Kurultayı, çalışmalarına başladı.

21 Aralık 2008 02:00

CHP'nin tüzük ve program değişikliği için toplanan 14. Olağanüstü Kurultayı, çalışmalarına başladı. CHP'nin yeni programında askerlik süresinin de sigorta kapsamına alınması öngörülüyor.

Shearaton Oteli'nde düzenlenen kurultayda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan başkanlığı seçimi yapıldı. Nur Serter, divan başkanlığına seçildi.

Genel Başkan Deniz Baykal'ın kurultay salonuna gelişinde içeride bulunan delegeler ellerindeki CHP bayraklarını sallayarak sevgi gösterilerinde bulundular.

Kurultayda, illerden gelen temsilcilerden oluşan Parti Programı Hazırlık Komisyonu ile Kurultay Yönetmeliği Hazırlık Komisyonu tarafından son şekli verilen tüzük ve program taslağı delegenin oyuna sunulacak.

Kurultayda, milletvekili ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan 150'si doğal delege olmak üzere toplam bin 226 delege oy kullanacak. Tüzük ve program değişikliklerinde kurultaya katılan delegenin çoğunluk oyu aranacak. 

55 konu başlığı var

Delegelerin onayına sunulacak program taslağında, emeklilik gün sayısının 7 bine indirilmesi, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması, Alevilerin Diyanet'te temsil edilmesi, YÖK'ün ve ÖSS'nin kaldırılmasının da bulunduğu 55 konu başlığı yer alıyor.

CHP Genel Merkezi Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, program taslağındaki ekonomik alandaki öneriler arasında, ulusal bankacılıkta yabancı payının sınırlandırılması, KDV oranlarında indirim, ÖTV'de muafiyetlerin getirilemesi, KOBİ Bakanlığı kurulması, spekülatif yabancı sıcak para bağımlılığına son verilmesi, çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV alınmaması da bulunuyor. 


"Yoksullukla Mücadelede Sonuç Alıcı Çözümler" konu başlığı altında şu öneriler bulunuyor:

* Her aileye Aile Sigortası ile sosyal koruma sağlanacak.

* Yoksul ailedeki anneye Vatandaşlık Hakkı Ödemesi yapılacak.

* Emekliye refahtan pay ve sosyal güvenlik destek primi kesintisine son verilecek.

* Üniversite öğrencisine Yaşam Destek Kredisi ile karşılıksız burs sağlanacak.

* İşsizlik sigortasından uzun süreli yararlanılacak.

* Asgari ücret düzeyindeki gelire 'sıfır' vergi uygulanacak.

* KDV oranlarında indirim yapılacak. ÖTV muafiyetleri getirilecek.

* 7 bin günde emekliliğe geri dönülecek. Askerlik hizmetini yapanların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek.

* Çalışan mahkumların sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenecek.

* Meslek lisesi öğrencilerinin sosyal güvenlik primleri devlet tarafından karşılanacak.

* Engellilere sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak.

* Sendikalarda yüzde 10 barajı düşürülecek.

"Devleti soyanlar kurtulamayacak"

Program taslağının yargı alanında delegelerin onayına sunulacak bölümlerinde ise "Güçlünün değil hukukun üstünlüğü sağlanacak. Yolsuzlukla etkin, kalıcı ve sürekli mücadele için milletvekili dokunulmazlığı kaldırılacak, dokunulmazlıklara son verilecek. Yolsuzluk dosyaları zaman aşımına uğratılmayacak, halkı dolandıranlar, devleti soyanlar adaletin pençesinden kurtulamayacak. İdari yargıya ve yüksek yargı organlarına hukukçu başkanlar seçilecek" ifadelerine yer verildi.

Kurultayda değerlendirilecek ve delegelerin oylarıyla karara bağlanacak başlıklar arasında "İnsan Hakları Müsteşarlığı kurulması" da yer alırken, diğer öneriler şöyle sıralandı:

* Etnik kimlik bir şereftir. Farklı etnik kimlikler ülkemizin zenginliğidir. Farklı etnik gurupların ana dillerini öğrenme, öğretme ve yayın yapma hakları güvence altına alınacak.

* Aleviler Diyanet'te temsil edilecek, cemevleri camilerle eşit destek görecek. Madımak Oteli hoşgörü merkezi olacak.

* Adli Tıp Kurumu yeniden yapılandırılacak. Ulusal, demokratik ve özgür medya düzeni esas alınacak. Kadın-erkek eşitliği için Çerçeve Yasa çıkarılacak.

* Milletvekillerini adaylar arasından halk seçecek.

* YÖK kaldırılacak. Rektör seçiminde tek belirleyici üniversite olacak. ÖSS kalkacak. Kesintisiz ilköğretim 10 yıla çıkarılacak. Kamu yönetiminde sürekli reform için Devlet Reformu Bakanlığı kurulacak. Kapatılan belediyeler yeniden açılacak.

Mayınlı araziler

Kurultay'da ekonomiyle ilgili ise şu konular delegelerin onayına sunulacak:

* KOBİ'lere 5 kat daha fazla destek verilecek ve KOBİ Bakanlığı kurulacak. KOBİ'lerin kurumlar vergisi düşürülecek. Özelleştirmede denetim ve saydamlık sağlanacak.

* Ulusal bankacılıkta yabancı payı sınırlandırılacak. Girişimciye risk sermayesi desteği sağlanacak.

* Milli Enerji Kurulu kurulacak. Nükleer Enerji Denetleme Kurulu kurulacak. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine destek için güvence fonu oluşturulacak.

* Spekülatif yabancı sıcak para bağımlılığına son verilecek. İleri teknoloji gerektiren yatırımlara pozitif ayrımcılık yapılacak.

* Özel endüstri bölgeleri kurulması teşvik edilecek.

* Türk Teknoloji Merkezi ve yazılım odaklı teknoparklar kurulacak. İletişim Güvenliği ve Denetlenmesi Üst Kurulu ile güvenli iletişim sağlanacak.

* Tarım topraklarının yabancılara satışına sınırlama getirilecek. Genç çiftçilere iş kurma sermayesi sağlanacak. Tarımsal Destekleme Kurumu kurulacak.

* Bölgesel kalkınmada yeni projeler gerçekleştirilecek. Güneydoğu Anadolu'ya devlet öncülüğünde üretken yatırımlarla kalkınma olanağı sağlanacak.

* Mayınlı alanlar tarıma kazandırılacak.

* Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV alınmayacak. Kentleşme Fonu kurulacak, kentsel rant kentlinin olacak.