Gündem

CHP'li Murat Emir: Binali Yıldırım'ın istifa etmemesi açık bir Anayasa ihlalidir, AYM'ye gideceğiz

Meclis Başkanı Yıldırım, AKP'nin İstanbul adayı olarak gösterildi

02 Ocak 2019 16:55

CHP Ankara Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Üyesi Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından resmen ilan edilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın görevinden istifa etmemesinin açık bir anayasa ihlali olduğunu söyledi. Emir, bu ihlali Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini belirtti.

Binali Yıldırım’ın durumunun her gün, her yerinden ihlal edilen Anayasa için en somut örnek olduğunu ifade eden Emir, “Anayasa ihlalini Meclis başkanı konumunda birisi yapınca hemen bunu olağan bir mahkeme kararı gibi bir icra-i takiple durdurma olanağımız yok. Dolayısıyla bunun mutlaka Anayasa Mahkemesi yoluyla durdurulması gerekir” diye konuştu.

CHP’li Emir, T24’ün sorusunu şöyle değerlendirdi:

“Binali Yıldırım’ın istifa etmeksizin adaylık noktasında olması ve bunu sürdürüyor olması açık bir anayasa ihlalidir”

Anayasa’nın 94. Maddesinin son paragrafı açık bir biçimde Meclis başkan ve başkanvekillerine  partilerinin siyasi faaliyetlerine katılmasını yasaklamış durumda. Anayasa tüm normların üstündedir ve herkes buna uymak durumundadır. Anayasa herkes açısından bağlayıcıdır ve Anayasanın açık hükmüne rağmen Binali Yıldırım’ın istifa etmeksizin adaylık noktasında olması ve bunu sürdürüyor olması açık bir anayasa ihlalidir.

“Cumhurbaşkanının elinin kiri durumunda”

Türkiye uzunca bir süredir Anayasa’sız yönetilmeye çalışılıyor ve Anayasızlaştırılmış bir siyasal ortamda yoluna devam etmek zorunda. Anayasa her gün ihlal ediliyor, her yerinden ihlal ediliyor ve Cumhurbaşkanının elinin kiri durumunda. İhlale çok açık ve somut  örnek bu durumdur. Şimdi anayasa ihlalinin Meclis başkanı konumunda birisi yapınca hemen bunu olağan bir mahkeme kararı gibi bir icrai takiple durdurma olanağımız yok. Dolayısıyla bunun mutlaka anayasa mahkemesi yoluyla durdurulması gerekir. Anayasa Mahkemesine gidilecek.

“Anayasa ihlali adaylığının kesinleşmesiyle ilgili bir şey değil” 

Anayasa mahkemesi çok uzunca bir süredir mahkeme olma vasfını kaybetmiş durumda. Siyasi iktidarın aleyhine hiçbir karar vermediğini hepimiz biliyoruz. Burada evrensel  hukuk ilkelerine ve Anayasanın  ruhuna uygun  bur karar vereceğini beklememiz için bir sebep yok.  Çünkü kendi içtihatlarını bile zaman zaman hiçe sayan ve anayasayı görmezden gelen  bir anayasa Mahkemesi ile karşı karşıya olduğumuzun da farkındayız.

Anayasa siyasi parti faaliyetlerine katılamaz dediği için şu andaki salona girip siyasi parti adaya olarak başladığı andan itibaren anayasayı ihlal etmiş oluyor. Anayasa ihlali adaylığının kesinleşmesiyle ilgili bir şey değil.  Anayasa, partinin siyasi faaliyetlerine katılamaz diyor. Aday olmanın siyasi bir faaliyet olduğu açık olduğuna göre burada bir anayasa ihlali vardır. Anayasa ihlalini tespit edecek merci anayasa mahkemesidir. 

Anayasa’nın “Başkanlık Divanı” başlıklı 94. Maddesi şöyle:

MADDE 94- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Kâtip Üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur.

Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasî parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.

(Değişik: 12/9/2010-5982/10 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki yıldır, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam eder.

(Değişik: 3/10/2001-4709/30 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilir, Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, beş gün içinde tamamlanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekillerinin, Kâtip Üyelerinin ve İdare Amirlerinin adedi, seçim nisabı, oylama sayısı ve usulleri, Meclis İçtüzüğünde belirlenir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.