Politika

CHP'den TÜRGEV ve MTA için soru önergesi

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, TÜRGEV'e keyfi tahsis ve MTA bünyesinde yolsuzluk iddiaları için Meclis'e soru önergesi verdi

02 Mayıs 2014 20:34

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından cevaplandırılması için Meclis'e iki tane soru önergesi verdi. Kart, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) Konya’da yapılan ve 29 yıllığına bedelsiz olarak tahisis edilmesini ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)’nın bazı maden işletmelerinden maden ruhsatları alınarak, Yönetim Kurulu aynı olan 2 şirkete verilmesini TBMM’ye taşıdı.   

Bülent Arınç tarafından cevaplandırılması için, TÜRGEV üzerinden, haksız çıkar sağlandığı yönündeki  iddialar için Atilla Kart, meclise soru önergesi verdi. Kart önergede, “Konya’da yapım ödeneği Vilayetler Hizmet, Birliği tarafından karşılanan, ihale bedeli 1.877.000,00 TL olan bina; inşaatın bitim tarihinden 1 yıl kadar sonra, İl Genel Meclisi’nin kararıyla , 29 yıllığına ve bedelsiz olarak TÜRGEV’e kiralanmıştır. 200 kişilik yurt binası olarak, TÜRGEV tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak kullanılan bu bina, TÜRGEV’e 29 yıllığına bedelsiz olarak verilirken; Konya-Selçuklu ilçesinde civar mahallerde bulunan 378 öğrenci kapasiteli yurt aylık 58.108,36 TL üzerinden; 740 öğrenci kapasiteli bir diğer yurt ise aylık 104.041,66 TL bedel üzerinden kiralanmıştır” denilerek, “1- Konya-Selçuklu İlçesinde Vilayetler Hizmet Birliği tarafından yaptırılan ve yukarıda sözü edilen bina, adı geçen Vakfa neden bedelsiz olarak ve 29 yıllığına Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu inşaatın bulunduğu bölgede aylık 50.000 ila 100.000 TL seviyesinde bina kiralayarak, üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacını karşılamaya çalışırken, böylesine keyfi bir tahsisin yapılmasının dayanağı, gerekçesi ve takdiri ölçüsü nedir? 2-Nüfuz suiistimali yoluyla haksız çıkar sağlandığını gösteren bu olgular karşısında, Hükümet olarak idari ve adli yönden yasal süreci başlatacak mısınız? Bugüne kadar bu yönde neden herhangi bir tahkikat yapılmamıştır?” sorularını sordu.

Atilla Kart,  Bakan Taner Yıldız tarafından cevaplandırılması için verilen soru önergesinde, “MTA belli şirketlerin ‘altın, gümüş, kurşun ve bakır yönünden’ zengin olan maden ruhsatları kapatılırken; Yönetim Kurulu aynı olan, görünürde ise şirketleri farklı olan 2 şirkete maden tahsisi sağlandı. MTA için uzun yıllara dayanan titiz çalışmalardan sonra bulunan sahaların yanı başındaki boş alanlar, sözü edilen 2 şirkete bilinçli ve tertipli olarak ruhsatlandırılmıştır. ‘İçeriden bilgi sızdırılmak’ suretiyle yolsuzluk yapıldığı ifade ve iddia edilmektedir” denilerek MTA bünyesindeki zararın ‘5 Merkez Bankası’ boyutunda olduğunu iddia etti. Kart, “1- Aynı Firma’ya, Çanakkale, Balıkesir, Ankara, Denizli, Muş, Niğde’de verilen 33 adet ruhsatın; keza, diğer firmaya Afyon, Balıkesir, Kırklareli’nde verilen 5 adet ruhsatın bulunduğu sahanın; MTA adına ruhsatlandırılan alanların yanı başında bulunması tesadüf kavramıyla izah edilebilir mi? 2- Balıkesir Bölge Müdürü emekli olduktan sonra, uzun yıllar boyunca MTA Maden Etüd Daire Başkanlığında kendisine tahsis edilen oda da hangi gerekçeyle, hangi yetkiyle ve hangi sıfatla çalışmıştır? 3- MTA Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan 15.04.2008 tarih-12 sayılı ve 16 sayfadan ibaret raporun 1,2,3,5,6,7,8,12. sayfalarının değiştirildiği yönündeki somut iddialar, Bakanlığınız tarafından neden tahkik edilmemiştir? Sincan 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 17.02.2014 tarih-2014-795 D.İş sayılı ve “itirazın kabulüyle takipsizlik kararının kaldırılmasına” dair kararından sonra ; yukarıdaki gelişmeleri de göz önüne alarak “bihakkın teftiş” yapılmasını sağlayacak mısınız?” sorularını sordu.