Gündem

CHP yurt dışı milletvekilliği için kanun teklifi verdi

"Yurt dışında yaşayan Türklere karşı ayrımcılık yapılması, sonuçları açısından da en önemli sorunlardan birisidir"

13 Kasım 2017 11:33

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilmesi için kanun teklifi verdi. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 3.maddesinde değişiklik yapan teklif, yurt dışını bir secim çevresi kabul ediyor ve 30 milletvekili yolu açıyor.

TBMM Başkanlığına sunulan yurt dışı milletvekilliğine ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

Genel Gerekçe

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısı 5 milyonu geçmiş durumdadır. Vatandaşlarımızın yurt dışına göçü 1960’ların başında ekonomik ve sosyal nedenlerle başlamıştır. İlk başlarda ailelerini Türkiye’de bırakan, çoğunlukla işçi olarak yurt dışında çalışan vatandaşlarımız daha sonra ailelerini de çalıştıkları ülkelere götürmüştür. Şu anda yurt dışında yaşayan Türk nüfusunun önemli bir bölümü, bulundukları ülkelerde sürekli olarak ikamet etmekte, hatta birçok yurttaşımız yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını da almıştır. Yurt dışında en fazla sayıda vatandaşımızın yaşadığı ülke Almanya’dır. Avusturya, Rusya, Belçika, Fransa ve Hollanda da Türk nüfusun yoğun olarak bulunduğu ülkeler arasındadır.

Farklı sektörlerde çalışan Türk işçileri yaptıkları işlerle bulundukları ülkelerin ekonomilerine önemli bir katkı sunmuşlar, aynı zamanda da sosyo - ekonomik ilişkilerin güçlenmesi anlamında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında köprü görevi görmüşlerdir. Türk işçilerin bulundukları ülkelere önemli katkıları sonucunda; ihracat yükselmiş, Türkiye’ye doğrudan yatırımlar artmış, Türkiye’deki turizm sektörüne de önemli katkılar sağlanmıştır.

Ekonomiye ve sosyal yaşama bu kadar önemli katkıları olan yurt dışındaki Türklerin ayrımcılık, uyum, eğitim, barınma, çalışma koşulları gibi temel konularda önemli sorunları vardır.
Ayrımcılık her yaş ve her gruptan vatandaşımızın maruz kaldığı ortak sorundur. İster çalışmak için ister eğitim görmek için yurt dışında bulunsun, yurt dışında yaşayan her vatandaşımızın karşılaştığı temel sorun ayrımcılıktır. Yurt dışında yaşayan Türklere karşı ayrımcılık yapılması, sonuçları açısından da en önemli sorunlardan birisidir. Düşmanca tavır ve davranışlar maalesef kimi zaman yurttaşlarımızın canına mal olmaktadır. Üstelik bu anlayış ve bakış açısı hayatın her alanına yayılmaktadır. Bu da yurttaşlarımızın bulundukları ülkeye uyum sağlamalarını güçleştirmektedir. Ayrımcı politikalarla ve önyargılarla uğraşan vatandaşlarımız bir yandan da çalışma hayatında tutunabilme mücadelesi vermektedir.
Özellikle son dönemde Ak Parti İktidarı’nın iç politikada oy devşirmek amacı ile izlediği gerginliğe yol açan yanlış dış politika nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın var olan sorunları daha da artmıştır. Ak Parti’nin öngörüsüz dış politikası sonucunda, siyasi gerginlikler artmış, bunun sonucunda bulundukları ülkelerde vatandaşlarımıza baskılar çoğalmış, çalışma ve sosyal yaşamdaki problemleri yoğunlaşmıştır.

Bu nedenle Ak Parti’nin, yurt dışındaki vatandaşlarımızı zora sokacak yanlış dış politik söylemlerinden vazgeçmesi gerekmektedir. Yaşanan tüm gerginliklerin bir faturasını da yurt dışında çalışan ve ikamet eden vatandaşlarımızın ödediği unutulmamalıdır. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın çıkarlarını gözeten milli bir dış politik anlayışla hareket edilmelidir. Ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve uyum sürecinin kolaylaştırılması için ülkeler arasında işbirliği ile diyaloğun geliştirilmesi gerekmektedir.

Bir diğer nokta; kimin, hangi ülkeye, ne için gittiğinin istatistiki olarak tutulması gerekmektedir. Bu bilgi hem yurt dışına giden vatandaşlarımızın sorunlarının tespitinde hem de Türkiye’deki eksikliklerin giderilmesinde önem taşıyacaktır.

Öte yandan ülkemizde yurt dışı milletvekilli olmadığı için bu sorunlar Türkiye’de de yeteri kadar gündeme getirilememektedir. Bu nedenle yurt dışı milletvekilliğine ilişkin yasal düzenlemelerin de biran önce yapılması gerekmektedir

298 SAYILI “SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ” KANUNUNDA VE 2839 SAYILI “MİLLETVEKİLİ SEÇİM KANUNUNDA” DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 3.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Seçim çevresi:

Madde 3-Özel kanunlardaki çevre ayırmaları saklı kalmak kaydıyla, seçimlerde her il ve yurt dışı bir seçim çevresidir.

Madde 2- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 3.maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Madde 3- Milletvekili sayısının 30’u yurt dışı seçim çevresine aittir.

Madde 3-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.