Gündem

CHP'li Adıgüzel'den 'uzaktan eğitim' çağrısı: Cihaz ya da internete erişimi olmayan öğrencilere yönelik acil bir eylem planı hazırlanmalı

“Evrensel Hizmet Fonu devreye alınmalı”

20 Ağustos 2020 11:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 31 Ağustos’ta başlayacak uzaktan eğitime ilişkin altyapı sorunlarını gündeme taşıdı. Öğrencilerin geçen dönem yaşadığı cihaz ve internete erişim sorunlarının devam ettiğine dikkat çeken Adıgüzel, "Önümüzdeki eğitim sürecinin belirsizliğini göz önünde bulundurduğumuzda, eğitimdeki mevcut eşitsizliğin daha da derinleşmesi riskine karşın cihaz ya da internete erişimi olmayan öğrencilere yönelik acil bir eylem planının hazırlanması, somut adımların atılması gerekmektedir” çağrısında bulundu.

“Uzaktan Eğitimdeki Erişim Sorunları Devam Ediyor”

CHP’li Adıgüzel yaptığı basın açıklamasında uzaktan eğitime ilişkin MEB’in yaptırdığı medyaya yansıyan anket sonuçlarını değerlendirdi. Anket sonuçları Türkiye’nin gelişmişlik sıralamasında en sonda yer alan 110 ilçede öğrencilerin yüzde 82’sinin uzaktan eğitim dönemi boyunca EBA’ya erişemediğini, yüzde 49’unun ise uzaktan eğitim sürecinde cihaz ya da internet problemiyle karşılaştığını ortaya koyarken Türkiye genelinde EBA’ya erişemeyenlerin oranı yüzde 54 olarak açıklandı.

Yapılan araştırmalara göre ailesinin eğitimine 2 lira harcayabildiği çocukla, 63 lira harcadığı çocuğun aynı sınava girdiği, aynı koşullarda yarıştığı bir eşitsizlik ortamında anket sonuçlarının sürpriz olmadığını söyleyen Adıgüzel, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz uzaktan eğitim dönemi bize Türkiye’nin uzaktan eğitim konusunda iyi bir sınav veremediğini gösterdi. Bilgisayar, tablet ya da televizyona, internete erişimi olmayan milyonlarca öğrenci için geçtiğimiz dönem ‘kayıp dönem’ olarak kayıtlara geçti. Öte yandan bu kayıp dönemin nasıl telafi edileceği ya da telafi edilip edilemeyeceği konusunda iç açıcı bir tablo yok önümüzde.

"Kayıp dönem olmaması için gerekli adımlar bir an evvel atılmalı"

Geçtiğimiz dönem tablete, bilgisayara, internete ya da televizyona erişimi olmayan öğrencilerin erişim sorunları bu dönem de devam ediyor. Bu sorunların nasıl çözüme kavuşturulacağına dair ise ortada henüz bir eylem planı ya da atılan somut adımlar yok. Önümüzdeki dönemin de milyonlarca öğrenci için ‘kayıp’ dönem olmaması için gerekli adımların bir an evvel atılması gerekmektedir. Gerekirse tüm kaynaklar bunun için seferber edilmelidir.”

“Özel ve devlet okulları arasındaki eşitsizlik Derinleşiyor”

“Özel ve devlet okulları, diğer bir deyişle yoksul ve zengin kesim arasındaki derin uçurumun en büyük hissedildiği alanlardan biri de gittikçe derinleşen dijital uçurum. Türkiye’de bir tarafta hem tablete, hem bilgisayara hem de akıllı telefona erişen öğrenciler, diğer tarafta herhangi bir cihaza sahip olmadığı için akşam babasının ya da annesinin eve gelmesini bekleyen ve onun cep telefonundan internete girmeye çalışan hatta evinde televizyonu olmayan olsa dahi kalabalık hanede yaşadığı için televizyon önceliği olmayan öğrenciler. TUİK verilerine göre Türkiye’de 2 buçuk milyondan fazla hanede, hane halkı sayısı 6’nın üzerinde. Kalabalık hanelerde yaşayan çocukların ne kadarının televizyona erişebildiği ise başka bir muamma. Özellikle yoksul ve kırsal bölgelerden iletişime geçtiğimiz öğretmenlerin birçoğu sınıflarındaki öğrencilerin yarısından fazlasının EBA’ya erişemediğini ifade ediyor ve ne yazık ki bu durumun yeni dönemde iyileştirileceğine dair de umutlu değiller.”

“Evrensel Hizmet Fonu devreye alınmalı”

“Türkiye’deki dijital eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için kurulan Evrensel Hizmet Fonu eğitimdeki dijital eşitsizliklerin giderilmesi açısından fırsata dönüştürülmeli. Fonun bugüne kadar amacına uygun olarak kullanılmadığını biliyoruz. Örneğin 2006 – 2018 yılları arasında toplanan Evrensel Hizmet Gelirleri 10 milyar TL’ye yakın bir rakama tekabül ederken, Fatih Projesi üzerinden değerlendirdiğimizde Aralık 2019 tarihi itibariyle bunun yalnızca 1.729.793.289 TL’sinin eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla harcandığını görüyoruz. Bu Fon’a ilişkin güncel veriler ivedilikle kamuoyu ile paylaşılmalı, Fon’un dijital eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik devreye sokulması gerekmektedir.”

“Üniversite Öğrencileri Unutulmamalı”

“Öte yandan pandemi süreci özellikle üniversitelerdeki fırsat eşitsizliğinin ortaya konması açısından da önemli bir eşik olmuştur. Birçok üniversite öğrencisi bilgisayarı ve interneti olmadığından uzaktan eğitim derslerini takip edememiş, dönemi dondurmak zorunda kalmıştır. Her ne kadar üniversitelerin açılışı Ekim sonrasına ertelenmiş olsa da üniversitelerde yaşanması muhtemel uzaktan eğitim sürecine ilişkin öğrencilerin cihaz ve internete erişimi noktasında yaşanacak sıkıntılara yönelik alınacak tedbirler şimdiden planlanmalıdır.”