Politika

'CHP, Arıtmanı ihraç etmeli'

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergin, Gül'e yönelik sözleri nedeniyle Arıtman'ın ırkçılık yaptığını ileri sürdü

20 Aralık 2008 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün etnik kökeninin annesi tarafından Ermenilere dayandığını ileri süren CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın sözlerine tepki sürüyor. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, CHP'nin Arıtman'ı ihraç etmesi gerektiğini savundu.
Gül'ün annesinin Ermeni, Kürt, Gürcü, Çerkez ya da Türk olabileceğini belirten Ergin, insanların etnik kökeninin ne olursa olsun fark etmeyeceğini ve bunun bir zenginlik olduğunu söyledi.
Ergin, Milliyet'te (20 Aralık 2008) yayımlanan yazısında olayı şöyle değerlendirdi:

'Ayrımcılık yapmak ırkçılıktır'

"Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün annesi Adeviye Gül, pekâlâ Ermeni olabilir. Kürt de olabilir; Gürcü ya da Çerkez de... Safkan Türk de olabilir...
Adeviye Gül, Ermeni’yse bu bir zenginliktir. Kürt ise bu da zenginliktir. Gürcü’yse o da zenginliktir. Safkan Türk’se, bu da aynı derecede bir zenginliktir.
Çünkü, bu yerküre üzerinde yaşayan her insan bir zenginliktir. Çünkü, bu yerküre üzerinde var olan her ulus, her etnik grup, her aidiyet kümesi bir zenginliktir.
Her biri, insanlık varlığının ve mirasının meşru ve eşit ortaklarıdır. Hiçbiri, salt kim olduğundan, kökeninden yola çıkarak bir diğerine üstünlüğünü ileri süremez.
Aynı şekilde, hiçbir grup yada mensubu, salt kökeni nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa maruz kalamaz. Hiç biri, salt kimliği nedeniyle bir aşağılamanın, suçlamanın hedefi olamaz.
Olduğu durumların uygar ülkelerin sözlüğünde bir karşılığı var: Irkçılık...
İçeriğiyle mutabık olmadığınız bir bildiri karşısında, bu bildiriyi hoşgörüyle karşılayan bir şahsı, etnik aidiyeti üzerinden suçlayıp köşeye sıkıştırmayı denerseniz, işte bu suçu işlemiş olursunuz.

Kimse kimseyi kandırmasın

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, bir grup aydının imza attığı Ermenilerle ilgili özür bildirisine karşı çıkmadığı için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aile kökenine ilişkin iddialar üzerinden suçlaması, tam bu kategoriye giriyor.
Arıtman, “Gül’ün bu kampanyayı desteklediği görülüyor. Gül, Türk milletinin cumhurbaşkanlığını yapsın, etnik kökeninin değil. Gül’ün anne tarafından etnik kökenini araştırın, görürsünüz, etnik kökeninin Ermeni olduğunu. Gül’ün doktor dayısı asistanlarına söylemiş” diye konuşuyor.
Burada “Ermeni olmak” açık bir olumsuzlama konusu olarak kullanılıyor.
Ayrıca, içinde yaşadığımız toplumun yabancısı değiliz... Ülkemizde, Ermeni imasının toplumun oldukça geniş bir kesiminde nasıl olumsuz çağrışımlara yol açtığını, dolayısıyla Arıtman’ın bu sözlerinin kahvelerde nasıl dolaşıma sokulacağını bilmiyor muyuz? Kimse kimseyi kandırmasın.

Türklüğü kanıtlamanın yolu

Tam iki gündür sosyal demokrat bir parti olma iddiasındaki CHP’nin bu konuda nasıl bir tavır alacağını merakla bekliyorum.
Ben CHP’den tavır beklerken, Arıtman bu süre boyunca aynı çizgideki açıklamalarını sürdürdü, hatta “soykırım savını destekleyen herkese, sen Ermeni misin diye sorarlar” diyerek işi daha da tırmandırdı.
Böylelikle Türkiye’de yaşayan ve soykırım tezini savunan herkese etnik köken olarak Ermeni’lik atfedilmiş oluyor. Bu, yeni bir durum.
Bu mantığı izlediğinizde, soykırım tezlerine karşı çıkmak, Türk olduğunuzu kanıtlamanın bir olmazsa olmazı haline geliyor. O zaman Kürt sorununa siyasi bir çözüm savunmak da sizin Kürt sayılmanız için yeterli görülebilir. Bu konudaki örnekler çoğaltılabilir.

CHP için uygarlık sınavı

Bu yazıda Arıtman’ın sözlerinin yanlışlığını göstermeye çalışarak zaman kaybetmek istemiyorum. 2008 yılında böyle bir yazıyı yazmak zorunda kalmaktan da ciddi bir şekilde rahatsızım, mutsuzum, üzgünüm...
Arıtman, bu sözleri çarşamba günü sarf etti. Ben dün akşam saatlerinde bu yazıyı yazarken, henüz CHP adına resmi bir açıklama yapılmış değildi. Yapılan bazı açıklamaların çok cılız kalması, hatta Arıtman’a arka çıkan bazı demeçlerin verilmesi rahatsızlığımı daha da artırmıştı.
Herhalde gerçek anlamda Batılı bir sosyal demokrat parti söz konusu olsaydı, bu sözleri sarf eden kişinin ihraç edilmesi için gerekli işlemler çoktan başlatılmış olurdu.
Ama ben artık sosyal demok-ratlığın gereklerinden vazgeçtim.
Gelinen noktada, Arıtman hakkında nasıl bir tavır alacağı CHP’nin insanlık ve uygarlık anlayışı bakımından bir sınav haline geldi galiba...

Not: Bu yazıyı tamamladıktan sonra CHP Grup Başkanvekili, Arıtman’ı, Gül’le ilgili sözlerinden dolayı “sözlü” olarak uyardıklarını açıkladı. Başkanvekili, izin almadan konuştuğu gerekçesiyle ayrıca “yazılı” olarak da Arıtman’ı uyarmış ve izinsiz konuşmanın tekrarı halinde disiplin kuruluna sevk edileceğini bildirmiş. Bu durumda yazımda değişiklik yapma ihtiyacı duymuyorum. S.E.

ETİKETLER

haber