Gündem

CHP, AKP'li Aslan'ın İstanbul Barosu'ndan ihracını istedi

CHP'li Tanal: Zeyid Aslan avukatlık mesleği ile bağdaşmayan, tavır ve hareketleriyle meslek itibarımızı ve baromuzu itibarsızlaştırmaktadır

24 Ocak 2014 19:12

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal, avukatlık kanuna ve meslek kurallarına bağdaşmayan, tavır ve hareketlerini gerekçe göstererek, AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ı İstanbul Barosu'na şikayet etti.

Zeyid Aslan'ın Milletvekili seçildiği 12 Haziran 2011 tarihinden bugüne kadar avukatlık mesleğine yakışmayan, etik ve ahlaka aykırı hareket ve sözleriyle birçok defa kamuoyunda tepkiye neden olduğunu belirten Tanal, "Zeyid Aslan'ın yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kamuoyu önünde avukatlık mesleği ile bağdaşmayan, tavır ve hareketleriyle meslek itibarımızı ve baromuzu itibarsızlaştırmaktadır" dedi.

Dilekçesinde, Zeyid Aslan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları sırasında avukatlık mesleğine yakışmayan, etik ve ahlaka aykırı hareket ve sözleriyle birçok defa kamuoyunda tepkiye neden olduğunu belirten CHP'li Tanal, bu hususların dikkate alınarak Zeyid Aslan'ın İstanbul Barosu kaydından silinmesini istedi.

Mahmut Tanal'ın İstanbul Barosu'na gönderdiği yazı şöyle:

 

İstanbul Barosuna 15742 Sicil numarası ile kayıtlı bulunan Av. Zeyid Aslan 24. Dönem AKP Tokat Milletvekilidir. Av. Zeyid Aslan Milletvekili seçildiği 12 Haziran 2011 tarihinden bugüne kadar avukatlık mesleğine yakışmayan, etik ve ahlaka aykırı hareket ve sözleriyle birçok defa kamuoyunda tepkiye neden olmuştur.

TBMM 24. Dönem yasama çalışmaları esnasında CHP Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’in, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 30 Nisan 2013 günü gerçekleşen 24. Yasama Dönemi 3. Yasama Yılı 98. Birleşimi sırasında saat 15.30 sularında kürsüde konuşma yaptığı esnada, Zeyid Aslan üzerine yürümüş ve ekte sunulan Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına da geçtiği gibi “Senin amına koyarım! Senin amına koyacağım. Soytarı, köpek, şerefsiz! Orospu çocuğu! Piç kurusu! Satılık köpek! Şerefsiz! Senin ananı sikerim!” demiştir.

Ayrıca Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce’nin, 2014 yılı Bütçe Kanunu ile 2012 yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısının görüşmelerinin yapıldığı 11 Aralık 2013 günü gerçekleşen 24. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı 28. Birleşimi sırasında saat 11.00 sularında kürsüde konuşma yaptığı esnada, Zeyid Aslan ekte sunulan TBMM tutanaklarına da geçtiği gibi “Senin kıçını sikerim.” demiştir.

Türk toplum yapısına, ahlak anlayışına uymayan ve yakışmayan hakaret ve küfürlerle gündeme gelen Tokat Milletvekili Av.Zeyid Aslan son olarak HSYK’nın yapısında değişiklikleri içeren kanun teklifinin Adalet Komisyonu çalışmaları sırasında çalışmaları izleyen Yargıçlar Sendikası Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na karşı gerçekleştirdiği fiziki saldırı, TBMM’nin kamuoyundaki itibarını telafisi çok zor bir şekilde zedelemiştir.

Av.Zeyid Aslan’ın bu tavır ve hareketleri, Türkiye’nin hatta Avrupa’nın en saygın ve köklü meslek birliği olan İstanbul Barosu adına bir leke düşürmekte ve baromuzun itibarını da sarsmaktadır. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 34. Maddesine göre; “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.” Aynı zamanda Avukatlık Kanununun atıfta bulunduğu meslek kuralları madde 4’e göre; “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her turlu tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür.”

Meslek kurallarımıza ve Avukatlık Kanununa göre özel yaşantısında dahi meslek itibarını zedelememe yükümlülüğü olan Av.Zeyid Aslan bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kamuoyu önünde avukatlık mesleği ile bağdaşmayan, tavır ve hareketleriyle meslek itibarımızı ve baromuzu itibarsızlaştırmaktadır.

Tüm bu hususların İstanbul Barosu Başkanlığı olarak değerlendirilmesi ve Av.Zeyid Aslan’ın İstanbul Barosu levhasından kaydının silinmesini saygılarımla arz ederim