Politika

CHP: ABD, Twitter kullanıcılarının IP numaralarını ve kişisel bilgilerini vermiyor

CHP: ABD yasalarına göre kişisel hak arama eylemleri suç kapsamında olmadığı için twitter hesaplarına ait bilgiler elde edilemez. Twitter kullanıcılarının IP numaralarını ve kişisel bilgilerini vermemektedir

27 Haziran 2013 17:54

Hülya Karabağlı/ Ankara

Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyon raporuna şerh koyan CHP, “Twitter ana serverleri ABD’de olduğu için kullanıcılar hakkında yapılacak uygulamalar ABD yasalarına göre şekilleniyor. ABD yasalarına göre kişisel hak arama eylemleri suç kapsamında olmadığı için twitter hesaplarına ait bilgiler elde edilemez. Twitter kullanıcılarının IP numaralarını ve kişisel bilgilerini vermemektedir” dedi. CHP, başka kişilerin adına sahte hesap açabilmenin mümkün olduğunu hatırlatarak, hesapların  tespit edilmesinin de kolay almadığına dikkat çekti.

 

MİT,  gizli protokollerle kaç kişiyi dinledi

 

Muhalefet şerhinde, MİT’in PTT, THY, Milli Eğitim Bakanlığı ile gizli protokoller yaptığına ilişkin  medyaya yansıyan haberlere  dikkat çekildi ve “ Bu yöntemle kaç kişinin hangi amaçla  kişisel bilgilerinin alındığı ve depolandığı nerelerde kullanıldığı Hükümet tarafından açıklanmalıdır” dendi.

 

Yerli Yazılım, Dedektiflik Kanunu

 

CHP, Siber Güvenlik, Elektronik Ticaret ve Kişisel Verilerin Korunması  KanunTaslağının bir an önce çıkarılmasını, yerli yazılım ve Ar-Ge çalışmalarına destek verilmesini,  Telekomünikasyon şirketlerinin altyapısının millileştirilmesi, Dedektiflik Kanunu çıkarılmasını önerisinde bulundu. 

CHP, TBMM Başkanlığı’na sunulan “Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun 320 sayfalık raporuna muhalefet şerhi koydu.  İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Mehmet Kesimoğlu ve Namık Havutça’nın hazırladığı muhalefet şerhi ve öneriler şöyle:

 

Soruşturma komisyonu kurulmalı

 

Mevcut komisyonun araştırma komisyonu olması, çalışmalarını amacına uygun olarak yürütmemesi nedeniyle, TBMM’de özel hayatın gizliliği ihlalleri, yasa dışı dinleme ve izlemelerin araştırıldığı bir soruşturma komisyonu kurulması son derece gereklidir.

TİB ve BTK tarafından son 10 yılda yapılan uygulamaların tekrar incelenmesi ve soruşturulması gereklidir.

Günümüzün teknolojisi karşısında dinleme faaliyetlerini belki bir ölçüde sınırlandırılması mümkün olsa da temelde bütünüyle engellenmesi mümkün olamaz. Bu nedenle Türkiye’de yasal olarak  dinleme ve izleme yetkisi olan kuruluşları ve GSM operatörlerini denetleyen bağımsız bir kuruluş kurulmalıdır.

 

Dataları silmeyenlere ceza getirilmeli

 

Suç unsuru bulunmadığı halde silinmeyen her türlü dataların,  saklanmasına ve daha sonra başka kişi ve kurumlara servis edilmesinde ihmali bulunan kişi ve kurumlar hakkında ciddi ceza uygulamaları getirilmeli, bu dataların kanıt olarak kullanılmaması için düzenleme yapılmalıdır.

Mahkeme kararlarıyla yapılan dinleme ve takipler uygulanırken (devlet sırrı olsa dahi )bu dinleme ve takiplerin hangi kişi ve kurum tarafından,  hangi işlemlerin yapıldığına dair kayıtlı envanterlerinin tutulması, dinleme yapmak için kullanılabilecek tüm araç ve gereçler içinde ayrı bir envanter tutulmalıdır.

 

Örtülü ödenekten harcamalara denetim şart

 

Acil dinlemelerde hakim kararı haricinde yapılan ve 24 saat içerisinde hakime getirilmek zorunda olunan dinlemelerin kararını hangi kuruluş adına kimin talep ettiğini içeren kayıtlarının tutulması  zorunlu hale getirilmelidir.

Türkiye’de dinleme ve izleme yapmaya yetkili kuruluşlara ait örtülü ödenekler ve bu ödeneklerden yapılan harcamaların denetiminin yapılacağı ayrı bir komisyon kurulmalıdır.

Bu kuruluşların örtülü ödeneklerden aldığı her türlü araç ve gereç kayıt altına alınmalı, envanterleri tutulmalıdır.

Kişilerin dinleme engelleyici cihaz kullanmasına izin verilmeli

Kişiler bireysel olarak dinlendiğinden veya izlendiğinden şüphe duyduğu zaman, kendilerini korumak için dinleme engelleyici cihazları (kayıt altına alınmak şartıyla) alabilmelerine olanak tanınmalıdır.

 

Dinleme ve izleme yapanların özel kimlikleri olmalı 

 

Dinleme ve İzleme yapma yetkisi bulunan kuruluşlar ve GSM operatörlerinde çalışanların özel kimlikleri olmalı, kimin nereye girip çıktığı bilinmelidir. Bilgisayar oturumlarına  şifreli olarak değil, biometrik (optik) el okuyucuyla yapılmalı, ayrıca güvenliği artırmak için pin ve elektronik imza kullanılmalı, sistemlerde güvenlik açısından kullanılan algoritmaların her görüşmede değişmesi gereklidir.

 

İthal telefonlarda kriptolu şartı getirilmeli

 

Cep telefonları ithal edilirken, Türkiye’de kullanım için mevcut yönetmeliğin değiştirilmesi ve kripto şartının getirilmesi gerekir.