Ekonomi

ÇEVRE DOSTU OTOMOBİLE DESTEK İSTANBUL (A.A)

14 Nisan 2011 15:23

-ÇEVRE DOSTU OTOMOBİLE DESTEK İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ''Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı''nda, ''ARGE altyapısını iyileştirmek'', ''şirketlerin tasarım, üretim, markalaşma beceri ve kapasitelerini artırmak'', ''otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirmek'', ''hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirmek'' ile ''fiziki altyapıyı geliştirmek'' başlıklarını içeren beş hedef yer aldı. -HEDEF 1- Buna göre, hedef 1 olan ARGE altyapısını iyileştirme yönündeki eylem şöyle: ''Tasarım doğrulama, dayanım, yol ve araç testleri yapılması için test merkezleri ile rüzgar tüneli kurulacak, mevcut test merkezleri sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek.  Otomotiv alanında yetkinliği olan üniversitelerin ve meslek liselerinin laboratuvar alt yapıları üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde geliştirilecek ve desteklenecek.  Otomotiv sanayisine verilecek ARGE desteklerinin mevcut etkinliğinin değerlendirilmesi ile bu desteklerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde bir çalışma yapılacak, çalışma sonucu tespit edilen destekler uygulanacak. ARGE projelerinde 'ulusal odak projeleri' ile rekabet öncesi işbirliği projelerine öncelik verilecek.  KOBİ niteliğindeki şirketlerin rekabet gücünün geliştirilmesi ile ARGE altyapısının kurulması için işletmelere bilgi, danışmanlık ve destek sağlanacak.'' -HEDEF 2- Şirketlerin tasarım, üretim, markalaşma beceri ve kapasitelerini artırmayı içeren hedef 2'nin içeriği şu şekilde belirlendi:  ''Araç konsept ve tasarım aşamasından başlayan uzun vadeli işbirlikleri ile ana ve yan sanayi arasındaki ilişkilerin ve buna yönelik destek mekanizmalarının tedarik zincirini de kapsayacak şekilde geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak. Özgün teknoloji ve tasarım ile buna dayalı üretimin geliştirilmesi için yeni teşvik mekanizmaları oluşturulması yönünde çalışma gerçekleştirilecek.  Türkiye'nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu doğrultusunda alternatif yakıt kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla elektrikli araçlarda kullanılan batarya ve alternatif yakıt kullanan araçların ana parçalarının üretimi desteklenecek. Tedarik zincirindeki işletmeler arasında işbirlikleri ile daha fazla katma değer üretimine yönelik yerlilik oranını artırıcı (kümelenme gibi) faaliyetler desteklenecek. Kamu koordinasyonunda üretime yönelik ulusal odak projeleri oluşturulması ve desteklenmesi sağlanacak. Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek. Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalarla işbirliği ve koordinasyon kurulacak. -HEDEF 3- Otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirme yönündeki hedef 3'ün eylemi şöyle:  ''Türkiye iç pazarını büyütecek faaliyetler geliştirilecek, otomotiv sanayinin dış pazarlara açılımı dinamik bir biçimde desteklenecek.   Kamu alımlarında ve kiralamalarında yerli araç kullanımı özendirilecek.  Çevre dostu araçların kullanımının yaygınlaştırılması için toplumda farkındalık seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.  Çevreye duyarlı araçların kullanımı özendirilecek.        Kamu araç filoları oluşturulurken çevre dostu araçların tercih edilmesi sağlanacak.'' -HEDEF 4-                                   Hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirmeyi içeren hedef 4'ün eylemi: ''Düşük CO2 emisyonu olan çevre dostu araçların (elektrikli, hibrit ve emisyon seviyesi düşük diğer araçlar) kullanımını teşvik eden bir vergilendirme sistemi için çalışma yapılacak. Ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılarak bertarafı için gerekli hukuki düzenlemelerin oluşturulması ve hurda işletmelerinin teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yapılacak.  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünün otomotiv sektörüne hizmet veren biriminin kurumsal kapasitesi uluslararası onay kuruluşlarına benzer bir şekilde geliştirilecek. Otomotiv sanayine yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri etkinleştirilecek. Araçlarda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı artırılacak ve yeni araç tasarımlarında yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranlarına ilişkin esaslar belirlenecek.'' -HEDEF 5- Fiziki altyapıyı geliştirme konusundaki hedef 5'in eylemi şu şekilde: ''Organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar için uygun şartlarda arsa ve altyapı teminine yönelik gerekli çalışmalar yapılacak.  Otomotiv ürünlerine uygun oto-port nitelikli limanlar ve çevresindeki ulaştırma altyapısı geliştirilecek.      Çevreye duyarlı elektrikli ve CNG’li araçların kullanımının yaygınlaşması için gerekli altyapı çalışmaları yürütülecek.  Sanayinin üretim ihtiyaçlarına yönelik ham madde üretimi geliştirilecek.''

ETİKETLER

haber