Politika

AKP, Cemaati bitirmek için 'Eylem Planı' hazırladı mı?

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, hükümetin Fethullah Gülen Cemaati'ne yönelik bir 'Eylem Planı' hazırladığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı

20 Haziran 2014 23:24

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hükümetin  Fethullah Gülen Cemaati’ne yönelik bir ‘eylem planı’ uygulamaya koyup koymadığını TBMM’ye verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Şahin soru önergesinde “İçişleri Bakanlığı bünyesinde 'Özellikle istihbarat birimleri ile irtibat kurulup cemaatin tuttuğu arşivlerin bulunduğu yerlerin tespit edilerek acil aramalar yapılması ve elde edilecek delillerin değerlendirmeye tabi tutulması' başlıklı bir yazılı emir (Eylem Planı) hazırlanıp yürürlüğe konulmuş mudur?” şeklindeki soruya yer verdi.

Şahin’in TBMM’ye sunduğu soru önergesi şöyle:

Yazılı emrin (Eylem Planının) 19. ve 20. maddelerindeki vizyoner bakış ile toplumda infial uyandıran eski suçlara, gündeme uygun yeni suçlular aranması gayreti ile ''kumpas''ın ileri versiyonu mu uygulanmak istenmektedir?

"1. İnanç, ahlak, bilgi, hikmet ve kültür değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi için ülkemizde gösterdiği çabaları ile bilinen ve bu değerleri Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıtımını sağlayacak, itibarını artıracak şekilde dünyaya taşıma ve insanlıkla paylaşma gayretleri ile tanınan Sayın Fethullah Gülen Hocaefendi ile şahsiyeti ve fedakar çalışmaları nedeniyle kendisini seven ve saygı besleyen kişilere ve onların üyesi veya ortağı olduğu sivil, sosyal ve ticari kuruluşlara yönelik tarafgir ve hasımane uygulamaların, devlet olanakları da kullanılarak Hükümet eliyle sürdürüldüğü iç ve dış kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Bu asılsız ve hukuksuz uygulamaların en son ve manidar örneklerinden birini, 2,5 yıldan beri bitmeyen / bitirilmeyen 'Böcek Davası' süreci oluşturmaktadır.

Aldığım duyum ve tarafıma ulaşan bilgi ve belgelerden birisi olan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 'Özellikle istihbarat birimleri ile irtibat kurulup cemaatin tuttuğu arşivlerin bulunduğu yerlerin tespit edilerek acil aramalar yapılması ve elde edilecek delillerin değerlendirmeye tabi tutulması' başlıklı bir yazılı emir (Eylem Planı) hazırlanıp yürürlüğe konulmuş mudur?

2. Yazılı emrin 1. maddesi ''Bu soruşturmanın çerçevesine giren cemaat üyesi olup örgütlü olarak hükümeti devirmek ve anayasal düzeni yıkıp, devleti ele geçirmek için doğrudan faaliyet yürüten kişilerin tespiti, adreslerinin ve açık kimliklerinin belirlenmesi, ülke çapında eş zamanlı arama ve delil elde etmek için ayrıntılı çalışma yapılıp, gecikmeksizin arama ve delil elde etme işlemlerinin gizlilik içinde yürütülmesi'' şeklinde midir ?

3. Acil aramaları amaçlayan yazılı emrin 3. maddesinde ''Fethullah Gülen ve cemaatinin elinde silahlı bir güç bulunup bulunmadığı, ordu, jandarma, MİT ve emniyet birimleri içerisindeki cemaate bağlı/üye olanların silahlı bir eyleme kalkışmalarının mümkün olup olmadığı ve cemaat üyelerinin böyle bir eyleme kalkışmaları halinde hükümeti yıkabilecek veya anayasayı ortadan kaldıracak güçlerinin olup olmadığının belirlenmesi'', 4. maddesinde ''Cemaat üyelerinin Türkiye'nin son on yılında işlenen önemli olaylara azmettiren, yardım eden ya da doğrudan suç işleyen sıfatı ile katılıp katılmadıklarının belirlenmesi, cemaat üyelerinin rolleri bulunduğu iddia edilen Aziz Santoro cinayeti, Hrant Dink'in öldürülmesi, Danıştay saldırısı, Zirve kitabevi katliamı, Necip Hablemitoğlu ve Üzeyir Garih'in öldürülmesi gibi olaylar ile irtibatlarının araştırılması, yer almakta mıdır?

4. Bahse konu yazılı emrin 19. maddesinde ''Cemaatin devleti ele geçirmeye başladığı ve aktif olduğu 2003 yılından sonraki dönemde yapılan uygulamalar, soruşturma ve davalarla mağdur edilenlerin müşteki sıfatıyla olay, kişi ve yer hatırlatması yapılarak ayrıntılı ifadelerinin alınması, 20. maddesinde ''Fethullah Gülen cemaatinden ayrılan ve iç yapısını bilenlerin tanık olarak dinlenmesi, cemaatin iç yapısı ile ilgili somut delil ve bilgi veren kişilerin tanık koruma kanununa göre gizli tanık olarak değerlendirilmesi, yer almakta mıdır?

5. 23 maddeden oluşan ve Bakanlığınızca doğrulanması halinde diğer maddeleri de önerge konusu yapılacak yazılı emrin (Eylem Planının) 23. maddesi ''Bu soruşturmanın amacına uygun etkili ve yeterli yürütülüp sonuçlandırılabilmesi için MİT, Jandarma, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Terör, İstihbarat, Kaçakçılık ve örgütlü suçlar ve İnterpol daire başkanlıkları, Masak, SPK, BDDK, RTÜK, TİB ve ilgisine göre diğer devlet kurumları ile irtibat kurulup bilgi ve yardım alınması.

Hiçbir idareyle açık bilgi paylaşımı yapılmaması, kamuoyuna hiçbir bilgi verilmemesi, soruşturma ile ilgili bütün açıklama ve bilgilendirmenin …………. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacağının bilinmesi, istenen her türlü hususun ayrıntılı birbirine karıştırılmadan araştırılıp soruşturulmasının tamamlanmasını rica, şeklinde tamamlanmakta mıdır ?

6. Tüm maddeleri incelendiğinde suç oluşturan somut olaylar yerine mevhum ve mutasavver suçlamalar ile sadece kişi ve kuruluşların isim veya imalarının yer aldığı bu yazılı emrin (Eylem Planının) Suç ve Ceza Hukukunun evrensel, objektif temelleri, hukuk ve devlet güvenliği ve masumiyet karinesi ile izahı nasıl yapılmaktadır?

Yazılı emrin (Eylem Planının) 19. ve 20. maddelerindeki vizyoner bakış ile toplumda infial uyandıran eski suçlara, gündeme uygun yeni suçlular aranması gayreti ile ''kumpas''ın ileri versiyonu mu uygulanmak istenmektedir?

7. Sevgi, saygı ve gönül bağı kavramları ve değerleri üzerinden suç ve suçlular oluşturma izlenimi veren bu çalışma ve çaba ile çağdaş hukukun temel ilkesi olan ''delilden suçluya ulaşma, yerine çağlar ötesi diktatoryal hukukun ''suçludan delile ulaşma'' uygulamasına dönülmüş olmamakta mıdır ?

Suçun kanuni, maddi, iradi ve hukuka aykırılık unsurları ile nasıl bir uygunluk görülmektedir? Yoksa, önce kapıların kırılması sonra yasanın inşasına mı niyetlenilmiştir?

8. Bu çalışma ile ülkemizde kapatılan yolların, korunamayan şanlı bayrağın, BTÖ militanları tarafından yeltenilen somut alternatif kamusal (!) oluşum ve uygulama çabalarının aziz milletimizden kaçırılması mı amaçlanmaktadır?

9. Eylem Planının 23. maddesinde adı belirtilmeyen Başsavcılığın Ankara olduğu, görevlendirilen Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu Savcısının, cumhurbaşkanlığı seçimi ve adli yıl tatili öncesinde, öncelikle olup HSYK tarafından 17 ve 25 Aralık soruşturmalarında görevli ihracı planlanan hakim ve savcılar ile üst düzey emniyet mensuplarından başlayarak operasyon hazırlığında olduğu doğru mudur?

İtirafçı polis memurlarının sağlandığı ve kontrol altında tutulduğu ve bu yolla bazı polis şeflerine kumpas hazırlığı yapıldığı doğru mudur?

10. Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK'nın yazılı ve sözlü dokümanlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti (TC) ve AK Parti mensupları ile birlikte açık düşman ve hedef ilan edilen, 12.06.2009 tarihinde deşifre olan İrticayla Mücadele Eylem Planı'nda Hükümetle birlikte ortak hedef kabul edilen Cemaatin, günümüzde tanımı ve konumunun değişiminin nedeni, BTÖ unsurları ile yürütülen müzakere, mukarebe ve muhabebenin gereği midir ?

11. Gülen Cemaati'ne (Hizmet Camiası) yönelik bu kurgu operasyonun benzerinin dini, ilmi ve hayri konularda paralel çalışmalar yürüten diğer cemaat ve gruplara da uygulanacağı duyumu alınmıştır. Bu duyum ve bilgi doğru mudur ?