Ekonomi

Cari açık verileri açıklandı

11 Nisan 2019 10:07

Cari denge şubatta 718 milyon dolar açık verdi. Ocak-şubatta açık 1 milyar 307 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası Şubat ayı ödemeler dengesi gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 3.776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 17.044 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.690 milyon dolar azalarak 1.074 milyon dolara gerilemesi, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 57 milyon dolar artarak 894 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi açığının 68 milyon dolar azalarak 495 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Şubat ayında 449 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 2.748 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 59 milyon dolar tutarında artarak 815 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 86 milyon dolar azalarak 400 milyon dolar oldu.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 39 milyon dolar artarak 43 milyon dolara yükseldi.

Bir önceki yılın Şubat ayında 271 milyon dolar net çıkış kaydeden doğrudan yatırımlar kalemi, bu yılın aynı ayında 486 milyon dolar net giriş kaydetti.

Portföy yatırımları 1.786 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 492 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 92 milyon dolar, 2.000 milyon dolar ve 500 milyon dolar net borçlanma yaptı.

Diğer yatırımlarda 128 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 246 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 711 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 206 milyon dolar ve 677 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 48 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde 2.823 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.