Ekonomi

BOYNER'DEN DİYARBAKIR'DA KÜRTÇE ''MERHABA'' DİYARBAKIR (A.A)

17 Aralık 2010 13:57

-BOYNER'DEN DİYARBAKIR'DA KÜRTÇE ''MERHABA'' DİYARBAKIR (A.A) - 17.12.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner Diyarbakır'da düzenlenen '14. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi''nde sözlerine Türkçe ve Kürtçe olarak ''Barış için, kardeşlik için, eşitlik için hepinize merhaba. Diyarbakır bizim de evimizdir'' diyerek başladı.   Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunun (TÜRKONFED) Diyarbakır Organize Sanayi İşadamları Derneği (DOSİAD) ev sahipliğinde düzenlediği ''14. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi'' Dicle Üniversitesi Konferans Merkezi'nde başladı. Zirvenin açılışında konuşan Boyner, Türkçe ve Kürtçe olarak ''Barış için, kardeşlik için, eşitlik için hepinize merhaba. Diyarbakır bizim de evimizdir'' diyerek başladı.  Doğuya her geldiğinde daha iyi bir insan olduğunu ve bugün burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Boyner, bugünkü zirvenin de konusu olan bölgesel gelişme ve iş dünyasının rolü toplantıları çerçevesinde 2010 yılı içinde TÜRKONFED ile birlikte birçok ile gittiklerini, son yıllarda oluşturulan kalkınma ajansları modelini bölgesel aktörlerin, bölgesel politikaların belirlenmesi sürecine dahil edilmesi açısından taşıdığı önem ve oynayabileceği roller temelinde destekleyebileceklerini sıklıkla dile getirdiklerini kaydetti. Boyner, henüz kamu ağırlıklı olan mevcut yapının daha fazla sivilleşmesine ihtiyaç bulunduğunu, bununla birlikte sivilleşme sürecinde de iş dünyasının üzerine düşen sorumlulukları yerine getirilmesi için örgütlenmesinin gereğinin çok açık olduğunu vurguladı. Türkiye'de bölgeler arasındaki farklar ve refah düzeyindeki eşitsizliğin çözmeleri gereken sorunların başında geldiğini dile getiren Boyner, şunları kaydetti: ''Bunların büyüme önünde oluşturduğu yapısal engel ile refah artışı üzerindeki olumsuz etkileri hepimizin kabul ettiği bir gerçek. TÜSİAD olarak tüm unsurlarıyla bölgesel gelişmişlik farklarıyla mücadele, yerelleşme, yerinden yönetim ilkeleri, bizim gündemimizin önünde. merkezi sistemin ağırlığında bazı değişimler başlamış olsa da yerel girişimleri güçlendirmek, bölgesel ekonomiyi teşvik etmek ve kamu hizmetlerini daha etkin hale getirme hedeflerini taşıyan reform henüz istenen etkinliğe erişemedi. Bölgelerimizin yatırın ortamlarında en sık rastladığımız sorunlar, altyapı eksikliği, işgücünde vasıf uyumsuzluğu ve finansmana erişimdeki zorluklar olarak dile getiriliyor. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında ve yeni istihdam yaratan büyümeye geçişte gözümüzü dikmemiz gereken noktalardan biri KOBİ'lerimizin sağlamlığı ve büyümeye eklemlenmesi. KOBİ'ler olmadan bölgesel farklılıkları gideremeyiz. O nedenle de ağırlıklı KOBİ'lerimizin oluşturduğu bölgesel SİAD'larla kurumsal girişimleri ve etkinliklerinin artırılmasını çok önemsiyoruz.''  -''YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRMEK''- Boyner, TÜSİAD olarak Doğu Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) üyesi olduklarını ve 1990'lardan beri yerel sivil ve bağımsız örgütlere TÜRKONFED çatısı altında destek vermeye çalıştıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu örgütlenmenin Türkiye'nin demokratikleşmesi ve refaha kavuşması için şart olduğuna inanıyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu'da tarımın çözülmesini önemli görüyoruz ve üretim içinde payının azalması, bu alanda istihdam edilen nüfusa yeni iş alanları yaratma gereğini ortaya çıkarmakta. Bu sebeple yatırım ortamını iyileştirerek Türkiye'de üretilen katma değerden toplumun her kesiminin ve her bölgesinin yararlanır hale getirilmesi en önemli hedeflerimizden biri olmalıdır. Kaldı ki yüzde 20'leri aşan işsizlik nedeniyle ve de genç nüfusu nedeniyle Doğu ve Güneydoğu istihdam yaratmak için özel bir önem istiyor. Bu da yatırım gerektiriyor. Yatırım ortamını iyileştirmek, ciddi şekilde hem beşeri hem  maddi altyapıya yatırımı teşvik etmeyi gerektirecek. Bunun için özel sektör ve devlet olarak görev bölümü yapmamız gerektiğine inanıyoruz.  Bu kapsamda hem yerli hem de yabancı yatırımı artırmak amacıyla bu bölgeye özel bir yatırım danışma konseyi önerimiz var. TÜSİAD olarak buna öncülük etmeye hazırız. Bu mekanizma için bölgedeki kalkınma ajanslarıyla işbirliğine de gidebiliriz. Gelin, bölgeye özel ilk 2011 yılında olmak üzere bir yatırım danışma kurulu oluşturalım. Öncelikle bölgenin yatırım analizini ortaya koyalım. Yıllardır bu alanda yürütülen bazı çalışmalar ve raporlar da mevcut. Bunları da dikkate alarak temel bir yatırım değerlendirmesini ortaya koyalım. Burada önemi olan yatırımcının sürdürülebilir ve kaliteli bir istihdam yaratabilmesidir. TÜSİAD olarak buna öncülük edelim. Yurt içi ve yurt dışındaki ortaklarımızı bu sürece dahil etmeye çalışalım. Onların görüş ve önerilerini değerlendirmeye alalım. Sizlerin de katkısıyla çalışmalara hemen başlayabiliriz ve bu bölgemize gerekli yatırımı çekmenin teknik altyapısını hazırlayabiliriz.'' 

ETİKETLER

haber