Advertorial

Boşanma davalarında pratik bilgiler

Çekişmeli boşanma davaları

08 Ekim 2018 20:31

ADVERTORIAL |

Boşanma evliliğin sürdürülmesinin eşler tarafından ve bir eş tarafından istenmesi durumunda ortaya çıkan bir durum olmaktadır. Evliliğin yapılması gibi yasal olarak boşanmanın da yapılması gerekmektedir. Başarılı bir şekilde ve sorunsuz olarak bu konuda bir avukat ile çalışılması önemli avantajlar sağlanabilecektir. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olabilmektedir. Bu iki durumda da avukatlardan yardım alınması büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davaları eşlerin birbirleri ile anlaşarak boşanmak istemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Sorunsuz bir şekilde bu davaların görülmesi ve tek celsede sonuçlanabilmesi için bazı konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle anlaşmalı boşanma davalarının sadece boşanmak konusunda bir anlaşmanın yapılması olarak anlamamak gerekmektedir. İki tarafta boşanmayı isteseler bile boşanma sonrasında ortaya çıkacak hukuki durumlar ve haklar konusunda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Bir konuda bile aralarında anlaşmazlık durumunda bu davalar çekişmeli boşanma davalarına dönmektedir. Bu sebeple davaların başarılı şekilde sonuçlanması için tarafların yasal haklarını biliyor olması ve hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolünde bunlar hakkında detaylı şekilde anlaştıklarını belirtmeleri gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları genel olarak çok kolay bir şekilde ve kısa sürede sonuçlanabilmesi konusunda tercih edilmektedir. Bu konuda yeterli hukuki bilgiye sahip olunmaması durumunda davaların kabulü ve görülmesi sırasında sorunlar yaşanabilmektedir. Bu konularda bir boşanma avukatı ile devam edilmesi davanın kısalması ve sorunsuz bir şekilde tüm haklardan yararlanılması mümkün olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli boşanma davaları daha uzun süreçlerde gerçekleşene ve daha karmaşık olan davalardır. Bu boşanma türünde eşlerden birinin boşanmayı istememesi veya davacı tarafın diğer tarafı bir konuda suçlaması mümkün olmaktadır. Boşanma konusunda yasalarda haklı ve geçerli boşanma sebepleri belirtilmiştir.

Bu konuda Yargıtay’ın verdiği kararlarda bulunmaktadır. Bu sebeple de boşanmak konusunda bu sebeplerden birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davası açacak olan tarafında bu konuda bir ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Evliliğin sürdürülememesi durumunda ve davalı tarafın kurusu konusunda bir ispat yapılması gerekmektedir.

Özellikle aldatma sebebi ile boşanma davalarında bunun ispat edilmesi konusunda ve aile içi şiddet ve baskı gibi durumların ispat edilmeleri durumunda tanıklar ve deliller oldukça önemlidir. Mahkeme ifadeler kadar bu konudaki açık delillere değer vermektedir. Bir eylemin ve olayın ispatı konusunda mahkemeye geçerliliği olan delillerin sunulması oldukça önemlidir.

Özelikle gizlice telefonlardan alınacak bilgiler, gizli kamera kayıtları ve telefon dinleme gibi yasadışı durumlar ile delil toplanması mahkemece kabul edilmeyeceği gibi bir suç olmaktadır. Bu sebeple bu tür davalarda haklılığın ve boşanma sebebinin ispat edilmesi konusunda ciddi ve titiz bir çalışma yapılmalıdır.

Tecrübe edinmiş boşanma davası avukatları ile bu konu çalışılması yasal geçerliliği olan ve mahkemenin bu konuda olumlu karar vermesini sağlayacak delillerin ve tanıkların bulunması sağlanabilmektedir. Bu durumda kısa sürede davaların görülmesi ve istenilen şekilde sonuçlanmasını sağlamaktadır. Boşanma davaları birçok durumda rencide edici ve psikolojinin bozulmasına sebep olan durumlar olabilmektedir. Şiddet ve aldatılma gibi durumlarda kısa sürece sonuca ulaşarak kötü günlerin geride kalması istenmektedir. Bu durumlarda başarılı bir avukat ile çalışılması işlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ve kısa sürede sonuca bağlanmasını sağlayabilmektedir.

Özellikle çekişmeli olan davalarda birden fazla duruşma yapılabilmektedir. Farklı tarihlerde yapılacak bu duruşmalar sürecin aylarca sürmesine neden olabilmektedir. Bu durumda gerekli hakların alınması ve çocukların bakımları gibi konularda mahkemenin kararlarının istenilen şekilde olmasının sağlanması boşanma avukatiankaraçankaya/ankaraile mümkün olabilmektedir. Bu tarz davalarda başarılı avukatlar ile çalışmak oldukça önemlidir.

 

ETİKETLER

boşanma