Ekonomi

BORSA BAŞKANLIĞINA YENİ KOŞULLAR ANKARA (A.A)

16 Temmuz 2010 13:52

-BORSA BAŞKANLIĞINA YENİ KOŞULLAR ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile Yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerinin ve borsa başkanının seçilme şartları yeniden düzenlendi. Buna göre, Menkul Kıymetler Borsalarına Yönetim Kurulu üyesi, denetçi ve borsa başkanı olmak için Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklı olmamak, 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamış olmak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282'nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve 12 Nisan 1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8'inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçlarından mahkum olmamış olmak ve iflas etmemiş olmak gerekiyor. Söz konusu Yönetmeliğin 28'inci maddesinde yapılan değişiklikle, borsa başkanının yüksek öğrenim görmüş olması, borsa, bankacılık, iktisat, maliye veya hukuk alanlarında bilgi ve bu alanlarda en az on beş yıllık tecrübe sahibi olması şartı da eklendi. Yönetmeliğe, yönetim kurulu başkanının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) teklifi üzerine müşterek kararnameyle ''Borsa Başkanı'' unvanı ile 5 yıl için atanacağı maddesi de eklendi. Aynı Yönetmeliğin 30'uncu maddesinde yapılan değişikliğe göre, kamu haklarından yasaklı olanlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282'nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8'inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçlarından mahkum olanlar, iflas etmiş olanlar, 14 Ocak 1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kendisi veya ortak veya yöneticisi olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmiş olanlar, borsa bankerliği belgesi veya borsa üyelik belgesi iptal edilmiş kuruluşların yöneticileri ve bu iptalde sorumluluğu bulunanlar, borsada görevlendirilemeyecek.  Borsa personeli için aranan kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmama şartı, borsa başkan yardımcıları için bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmama şeklinde aranacak.

ETİKETLER

haber